Naslovna AKTUELNO 78 Posto hrane koju konzumiramo je iz uvoza

78 Posto hrane koju konzumiramo je iz uvozaIz Bosne i Hercegovine je u prvom kvartalu ove godine izvezeno proizvoda agroindustrijskog sektora u ukupnoj vrijednosti 189,4 miliona KM, što je manje za dva posto u odnosu na isti period prethodne godine, dok uvoz tih proizvoda iznosi 724,1 milion KM, što ukazuje da je 78 posto hrane koju konzumiramo u BiH iz uvoza – istaknuto je na konferenciji za novinare u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

 

U ukupnom obimu razmjene, kako je navela Amila Šehić iz Sektora za makroekonomski sistem, agroindustrijski sektor učestvuje samo 12 posto.

 

Kada je riječ o pivu, pokrivenost uvoza izvozom iznosi samo nepunih dva posto. Analizirajući vanjskotrgovinsku razmjenu piva u posljednje tri godine, uočava se stalan pad uvoznih cijena iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, koji su i najveća uvozna tržišta. Prosječna cijena domaćeg piva je veća za oko 40KM/hl u odnosu na uvozne cijene, što pokazuje nepovoljan položaj domaćih u odnosu na uvozna piva.

 

Što se tiče mlijeka i mliječnih proizvoda u prvom kvartalu je njihov izvoz iznosio 40,6 miliona KM, dok je istovremeno vrijednost uvoza bila 75,5 miliona KM. Ukoliko se posmatra vrijednost u kg, razmjena mlijeka i mliječnih proizvoda rezultira suficitom, međutim deficit se javlja kada se analizira vrijednost u KM. Naglašeno je da je potrebna supstitucija uvoza.

 

BiH je najveći izvoznik pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa među CEFTA zemljama. Izvozimo više od 9.000 tona pilećeg mesa, a očekujemo povećanje izvoznih kapaciteta prije svega izvozom u EU. Ovi benefiti, smatraju u VTKBiH, trebali bi direktno uticati i na visine plata radnika u tom sektoru.

 

Sektor drvne industrije je jedini sektor privrede BiH koji ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Najviše zastupljen u izvozu je namještaj (u prosjeku 37 posto), međutim još je visoko učešće proizvoda nižeg stupnja prerade (rezana građa, ogrijevno drvo, trupci). Opredjeljenje drvne industrije je viši nivo finalizacije i što veći izvoz finalnih i polufinalnih proizvoda od drveta.

 

Naglašeno je i da BiH ima dugu tradiciju u proizvodnji dijelova za automobilsku industriju, te da su tokom više decenija, kompanije u automobilskoj industriji razvile snažnu tehnološku bazu za proizvodnju visoko sofisticiranih automobilskih dijelova i danas izvoze više od 90 posto svojih proizvoda, prvenstveno na tržište EU.

 

U VTKBiH su predstavljeni podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH za prva tri mjeseca ove godine.