Naslovna Istaknuto Brana Modrac stabilna i spremna za nove padavine

Brana Modrac stabilna i spremna za nove padavine

Očitanja sa objekta brane Modrac 21. marta 2018. godine su: ispust 36.90 m3/s, vodostaj je 199.04 mnm, a količina 3.40 l/m2. Građani nemaju razloga za zabrinutost jer je akumulacija spremna i za povećan dotok vode, koji se može očekivati u narednim danima.

 

Stručni radnici JP „Spreča“ nad branom i akumulacijom vrše kontinuiran monitoring i djeluju preventivno. „Mi smo ovakve situacije predvidjeli i postupali po planu rukovođenja branom i drugim aktima i dokumentima. Na osnovu praćenja vremenskih prognoza i padavina, napravili smo pretpostavke i oslobodili 14,5 miliona mzapreminskog prostora u akumulaciji. To nam daje sigurnost da stabilnost vodotoka Spreče neće doći  u pitanje i napraviti  neku štetu“, izjavio je za  RTV Lukavac Suad Hasanović, direktor JP „Spreča“.


 

Hasanović je pohvalio Lukavac, koji je u odnosu na druge dvije općine koje se nalaze nizvodno Gračanica i Doboj Istok, posljednjih godina uradio puno više na uređenju vodotokova. Pozvao ih je da slijede pozitivan primjer Lukavca jer će takvim preventivnim aktivnostima opasnosti od pravljenja štete svesti na minimum.

 

„Brana je, nakon izazova i pritisaka tokom 2014. godine, sada daleko stabilnija. Objekat je već imao tri faze sanacije i sada se radi na pripremi četvrte, za koju će uskoro biti raspisan tender. Objekat je potpuno siguran i građani Lukavca nemaju nikakvog razloga za zabrinutost“, poručio je Hasanović, te pozvao građane da budu više ekološki osviješteni i da paze na čistoću i uređenje korita rijeka i potoka u svojoj okolini.