Naslovna Istaknuto CIK BiH: Usvojeni podzakonski akti o finansiranju političkih stranaka

CIK BiH: Usvojeni podzakonski akti o finansiranju političkih stranaka

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je na današnjoj sjednici usvojila izmjene i dopune podzakonskih akata koji se odnose na finansijske izvještaje političkih stranaka i nezavisnih kandidata a koji se podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

 

Ovi izvješraji se, inače, podnose  u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i procedure postupanja političkih stranaka i drugih političkih subjekata u izbornoj kampanji u smislu transparentnosti finansiranja, kao i načine postupanja političkih stranaka pri trošenju raspoloživih finansijskih sredstava, saopćio je CIK BiH.

 

Na sjednici su usvojeni:

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka,

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima neovisnih kandidata,

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka,

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka,

 

Uputstvo o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje i

 

Uputstvo o donošenju finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.

 

Na istoj sjednici su usvojeni i prečišćeni tekstovi navedenih podzakonskih akata koji će biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH,  www.izbori.ba .

 

Izmjenom postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata Centralna izborna komisija BiH je, pored ostalog, postupila po preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR-a) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO-a).

 

Centralna izborna komisija BiH je, u okviru svojih nadležnosti, usvajanjem navedenih podzakonskih akata dala doprinos ispunjenju relevantnih preporuka koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske K.omisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji, navodi se u saopćenju iz CIK BiH.