Naslovna Istaknuto CIK traži da se zbog koronavirusa odgode lokalni izbori !

CIK traži da se zbog koronavirusa odgode lokalni izbori !

Predloženim dopunama Izbornog zakona BiH se uvodi pojam vanrednih okolnosti
koje podrazumjevaju vanrednu situaciju, te stanje prirodne nepogode i druge nesreće, proglašene od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, što podrazumjeva sve nivoe vlasti i utvrđuje da Centralna izborna komisija BiH ima ovlasti da donese odluku o  odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, što do sada nije bilo propisano.

Ocjena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH i ista bi ovu odluku bila ovlaštena donijeti i za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.


Zakon o dopunama Izbornog zakona BiH bi prema predloženom zakonskom rješenju, stupio na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku BiH“.

Kako bi raspisivanjem izbora već narednog dana počeli teći rokovi za provođenje
izbornih aktivnosti, kao što je prikupljanje potpisa od strane političkih subjekata,
jasno je da u datim okolnostima navedeno nije moguće preduzeti, kako zbog
ograničene slobode kretanja tako i zbog sprečavanja širenja epidemije. Navedeno, kao i niz drugih aktivnosti koje bi bilo nemoguće realizovati, stvara objektivne i neotklonjive smetnje za provođenje slobodnih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH
“, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Naime, zbog opštepoznate epidemiološke situacije u zemlji povezane sa sprečavanjem širenja epidemije korona virusa COVID-19, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dana, 17.03.2020. godine, donijelo Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 18/20), kao i Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (Covid-19) (“Službeni glasnik BiH” br. 18/20). Također, Republika Srpska je donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” br.25/20), dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) (“Službeni list FBIH” br. 21/20). Uvažavajući navedenu situaciju u Bosni i Hercegovini, uspostavljenu naprijed citiranim odlukama nadležnih institucija, kapacitet rada institucija je umanjen, dok je sloboda kretanja građana ograničena.

rtvlukavac/klix