Naslovna AKTUELNO Danas počela distribucija dopunskih oznaka za taksiste

Danas počela distribucija dopunskih oznaka za taksiste

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je od 15.01.2020. godine počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

 

Ministarstvo je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2020. godinu.


 

Na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini ovu djelatnost su obavljala 509 taksi prijevoznika sa 634 taksi vozila.

 

Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području Grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 160 taksi vozila i 178 fizička lica sa po jednim taksi vozilom.

 

Na svim ostalim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 290 fizičkih lica i 3 pravna lica sa 4 taksi vozila, odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 294 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je oko 700 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu.

 

Evidentno je da se broj registrovanih taksi prijevoznika, odnosno vozila iz godine u godinu povećava, odnosno da se smanjuje broj neregistrovanih taksi prijevoznika.

 

Za proteklih deset godina broj taksi vozila na području TK se povećao za 44,09 % (povećao se za 1,44 puta), odnosno narastao sa 440 taksi vozila u 2010. godini na 634 taksi vozila na kraju 2019. godine.

 

Ranijih godina najveći trend rasta imao je grad Tuzla dok u posljednje vrijeme broj registrovanih taksi prijevoznika znatnije raste u gradu Živinice i općini Srebrenik.

 

Povećanje broja prijevoznika na području općine Živinice je u direktnoj korelaciji sa povećanjem broja putnika i letova na Međunarodnom aerodromu Tuzla, dok je povećanje broja taksi prijevoznika na drugim općinama/gradovima povezano sa radom kontrolnih organa na području TK (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova) jer je dio prijevoznika koje je nelegalno obavljao prijevoz u ranijem periodu registrovao djelatnost i sada legalno obavljaju taksi prijevoz.

 

Također, dosljednom i permanentnom aktivnošću Ministarstva, u saradnji sa kontrolnim organima (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministrarstvo unutrašnjih poslova) i taksi prijevoznicima, došlo je do „legalizovanja“ neregistrovanih taksi prijevoznika, odnosno do povećanja broja legalnih taksi prijevoznika, tako da je problem neregistrovanih taksi prijevoznika u svim općinama/gradovima u najvećoj mjeri eliminisan.

 

Distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2020. godinu vršiti će se u Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK, a lijepljenje odnosno postavljanje istih na vozila vršiti će se na parkingu ispred Ministarstva uz prisustvo ovlaštene osobe Ministarstva, kako bi se spriječila eventualna zloupotreba naljepnice i kako bi naljepnice bile jednoobrazno postavljenje na svim taksi vozilima.Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2020. godinu je 28.02.2020. godine (petak).

 

Nakon navedenog roka inspektori za cestovni saobraćaj odnosno pripadnici uniformisane policije će podnositi prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prijevoznike koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom.

 

Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna lica se kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 do 500,00 KM.

 

Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za fizička lica se takođe kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM.

 

Dopunske oznake za taksi prijevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje dopunske taksi oznake za 2020. godinu je slijedeća:
1. Zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake,
2. Licenca vozila kojim se obavlja taksi prijevoza (kopija),
3. Riješenje o taksi štandu za tekuću 2020. godinu izdato od strane nadležnog općinskog/gradskog organa (kopija),
4. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (original ili ovjerena kopija),
5. Uplata takse u iznosu od 30,00 KM (po jednom vozilu).

 

Sve općine/gradovi, na području TK imaju organizovan taksi prevoz, tako da će taksi prijevoznici koji su registrovani u tim lokalnim zajednicama dobiti dopunske oznake različite boje kako bi se spriječio protiv zakoniti rad taksista sa jedne općine/grada na teritoriji druge općine/grada.Ovaj problem je bio naročito izražen na području grada Tuzla gdje su taksisti sa drugih općina/gradova dolazili da rade na teritoriji grada Tuzla.
Međutim, izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona koji regulišu oblast taksi prijevoza i ova pojava je svedena na minimum, a u narednom periodu zajednički zadatak kroz kontinuiran rad Ministarstva, policije i inspekcije je da takav vid djelatnosti se u potpunosti eliminiše.

 

Pozitivni efekti koje Ministarstvo očekuje distribuiranjem dopunskih oznaka za taksi vozila:

 

1. Taksi vozilo obilježeno dopunskom oznakom znači da posjeduje važeću Licencu za obavljanje TAXI prijevoza,
2. Prijevoznik izmiruje zakonom propisane obaveze po osnovu javnih prihoda,
3. Vozači koji upravljaju taksi vozilom su profesionalni vozači koji posjeduju iskaznicu izdatu od ministarstva, i isti su prijavljeni u PIO i ZZO,
4. Brže i jednostavnije prepoznavanje legalnih taksista i olakšan rad inspekciji cestovnog prometa i pripadnicima uniformisane policije prilikom kontrole taksi vozila na području TK,
5. Građani će moći prilikom korištenja usluga taksi prijevoza lakše uočiti i raspoznati legalne taksi prijevoznike od nelegalnih,
6. Pripadnici MUP TK moći će lakše i brže prepoznavati legalne taksi prijevoznike i u skladu sa tim poduzimati zakonom predviđene mjere,
7. Internoj taksi kontroli biti će lakše prepoznavanje legalnih od nelegalnih taksi vozila,
8. Boja pozadine naljepnica za sve općine, odnosno grad Tuzlu je ista kao i u 2017., 2018. i 2019. godini jer je građanima – korisnicima taksi usluga lakše raspoznati dopunske taksi oznake koje su važile i prethodne godine, s tim da su boje dopunskih oznaka različite za sve općine/gradove na području Tuzlanskog kantona čime će se onemogućiti taksistima sa teritorija jedne općine/grada da rade na teritoriji druge općine/grada, a što je bilo prisutno u gradu Tuzla.

 

Ministarstvo još jednom sugeriše i ujedno upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prijevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske taksi oznake, odnosno da koriste usluge taksi vozila, koji su na propisan način obilježeni dopunskom taksi oznakom za 2019. godinu kao i da vode računa da li su taksi vozila obilježena dopunskom taksi oznakom sa nazivom općine/grada u kome koriste tu taksi oznaku, čime će izbjeći nepotrebna kažnjavanja kako prijevoznika tako i sebe kao korisnika prijevoza odnosno putnika.

 

(RTV Lukavac)