Naslovna AKTUELNO Danas počinje izlaganje Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska (VIDEO)

Danas počinje izlaganje Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska (VIDEO)

Gradska izborna komisija putem Plana izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska (Privremeni birački spisak), kao obavezne aktivnosti u organizaciji Lokalnih izbora 2024. godine, osigurava svim zainteresovanim osobama uvid u Izvod s ciljem provjere upisanih podataka, te korištenja mogućnosti za ispravku uočenih nepravilnosti kod nadležnog organa.

  1. Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za izbornu jedinicu 047A Lukavac bit će izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno u periodu od 08.06. do 08.07.2024. godine.
  2. Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska pojedinačno za svaku MZ će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak grada Lukavac.
  3.  Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za odgovarajuću mjesnu zajednicu može se dostavit u štampanoj ili elektronskoj formi Vijećima mjesnih zajednica, koja su dužna omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak u prostorijama mjesne zajednice u periodu izlaganja. Vijeća MZ su dužna izvijestiti Gradsku izbornu komisiju u roku od 7 dana od dana dostavljanja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska da li su postupili prema ovom planu i o odzivu građana u provođenju ove aktivnosti.
  4. Po potrebi i na zahtjev pojedinih MZ može se organizovati prisustvo članova Gradske izborne komisije, uposlenih Centra za birački spisak ili drugog ovlaštenog lica u određene dane tokom izlaganja izvoda, s ciljem poticanja građana da blagovremeno provjere podatke u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska uvidom u izvod, te davanje odgovara na upit građana vezano za izvod i uputa za otklanjanje eventualno uočenih nepravilnosti. Poziv za prisutvo članova Gradske izborne komisije ili Centra za birački spisak može uputiti vijeće MZ. Osim toga, Gradska izborna komisija može i sama, ukoliko to ocijeni potrebnim, za pojedine MZ predložiti pomenutu aktivnost, te istu provesti u saradnji sa vijećem MZ.
  5. Uvid u Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska može se izvršiti u Centru za birački spisak Grada Lukavac, kancelarija broj 47 i svakim radnim danom od 10 do 15 sati.
  6. Gradska izborna komisija će obavijestiti javnost o trajanju izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska i mjestima na kojima će biti izložen putem lokalne Radio-televizije i  web stranice Grada Lukavac.
  7. Građani će biti obaviješteni da ispravku nepravilnosti u izvodu, vezano za lične podatke, mogu tražiti od organa nadležnog za izmjenu ličnih podataka, a da upute za otklanjanje nepravilnosti vezano za raspored na biračko mjesto mogu tražiti od Gradske izborne komisije. Ukoliko građani prilikom uvida u Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Gradsku izbornu komisiju s ciljem preduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanja istih iz izvoda.
  8. Gradska izborna komisija će putem Službe za društvene djelatnosti i upravu, radio i TV stanice, web stranice Grada Lukavac, plakata koji  će biti izloženi  na mjestima gdje boravi veći broj raseljenih lica, obavijestiti raseljena lica o mogućnosti podnošenja zahtjeva za određivanje i promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak, svakim radnim danom u vremenu od 09-15 sati, kao i o krajnjem  roku za podnošenje zahtjeva .
  9. Plan izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web  stranici Grada Lukavac.

 


Plan izlaganja Privremenog izvoda iz centralnog biračkog spiska se nalazi na linku: