Naslovna Istaknuto Počela Sedmica sudske nagodbe

Počela Sedmica sudske nagodbe

U Općinskom sudu Lukavac i drugim sudovima u BiH, na inicijativu Visokog i tužilačkog vijeća BiH, od 16. do 27. aprila 2018. godine traje Sedmica sudske nagodbe.

 

Općinski sud Lukavac uputio je poziv svim zainteresovanim građanima, čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima, da ih posjete tokom aktuelne sedmice i okončaju svoje sudske postupke na najefikasniji način. 

„ Stranke koje su zainteresovane i koje žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu već sada samostalno, preko svojih advokata ili pravnih zastupnika, da se obrate sudu pismenim podneskom da su zainteresovane za zaključenje tog predmetnog spora sudskom nagodbom. To se provodi u skladu sa Zakonom o parničkom postupku. Inače, u sudskoj praksi u BiH način mirnog rješavanja sporova je dosta rijedak. Međutim, postoji inicijativa VSTV da se posveti veća pažnja pokušaju da se ti sporovi između stranaka razne vrste i prirode rješavaju u što većoj mogućoj mjeri upravo sudskom nagodbom“, rekao je za RTV Lukavac Fikret Mujkić, zamjenik predsjednika Općinskog suda u Lukavcu.

 

Ove aktivnosti će biti provedene sa ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, a u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II. Finansira ga Vlada Norveške, a implementira VSTV BiH zajedno sa sudovima.

 

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

 

(RTV Lukavac)