Naslovna AKTUELNO Danas se osniva Turistička zajednica Lukavac

Danas se osniva Turistička zajednica Lukavac


Na osnovu člana 16. Zakona o Turističkim zajednicama, člana 41. Statuta Općine Lukavac i čl. 6. st. (1) tačka a) i čl. 12. Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Lukavac, Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu zakazala je Osnivačku skupštine Turističke zajednice Općine Lukavac.

 

Osnivačka skupština će biti održana 18.04.2019. godine u 16,00 sati u sali Općine Lukavac.

 

Za skupštinu je predložen dnevni red:

 

  • Izbor i imenovanje članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor Predsjedavajućeg Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje zapisničara i 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
  • Donošenje Statuta Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona,
  • Donošenje Odluke o osnivanju i organizaciji Turističkog ureda Turističke zajednice općine Lukavac.