Naslovna AKTUELNO Drastično smanjena ponuda nekretnina putem javnih oglasa u BiH

Drastično smanjena ponuda nekretnina putem javnih oglasa u BiH

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera broj objavljenih javnih poziva/oglasa za nekretnine je prilično smanjen u 2020. u odnosu na prethodne dvije godine.

 

Posmatrajući prvih pet mjeseci ove godine kada je objavljeno 282 oglasa za prodaju, nabavku ili iznajmljivanje nekretnina, evidentan je pad od 38 posto u odnosu na isti period prošle godine.

 

 

 

Analizom objava na web stranicama naručitelja, a Briefing ih prati preko 2.500, broj oglasa za nekretnine je također smanjen. U 2020. je objavljeno 220 dok je prošle godine bilo 285 poziva za nekretnine.

 

 

 

“Ako pomenemo termin ‘nekretnina’ svi uglavnom pomislimo na agencije za promet zemljištem, kućama ili stanovima. Ipak, značajan je i broj javnih oglasa za prodaju ili nabavku nekretnina. Oglase za prodaju/nabavku ili iznajmljivanje nekretnina najčešće objavljuju državne institucije i preduzeća, ali i privatne firme te dionička društva. U ovim javnim oglasima i pozivima dominira prodaja nekretnina/imovine preduzeća u stečaju, sudska prodaja, potom građevinsko i poljoprivredno zemljište, stanovi, ali i iznajmljivanje poslovnih prostora”, istakao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.

 

 

Kada se analiziraju objavljeni pozivi za nekretnine u 2020. godini prema regionalnoj zastupljenosti 53 posto je objavljeno u FBiH, 46 posto u RS-u i jedan posto u Brčko Distriktu.

 

 

 

U 216 objavljenih poziva nekretnine se prodaju ili nabavljaju. Od ovog broja 40 je stanova, 75 oglasa je za zemljište dok se 101 objava odnosi na prodaju stečajne mase. U oglasima preduzeća koja su u stečaju često se uz nekretnine prodaju mašine i oprema.

 

 

 

U preostalih 66 objava imamo iznajmljivanje poslovnih prostora i zemljišta za panoe/reklame te ostalo. Oglasi za nekretnine se najčešće objavljuju u dnevnim novinama i na web stranicama naručitelja tako da su samo tri objave u službenim izvorima, odnosno Portalu javnih nabavki BiH za nabavku nekretnina.

 

 

 

Na web stranicama preovladavaju oglasi za sudsku prodaju nekretnina te prodaja i iznajmljivanje općinskih/gradskih poslovnih prostora.

 

 

 

Nekretnine se pretežno prodaju ili iznajmljuju postupkom javne aukcije ili prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda, saopćeno je iz agencije Briefing.