Naslovna AKTUELNO EU podržava preduzeća u BiH da postanu otporniji na poplave

EU podržava preduzeća u BiH da postanu otporniji na poplave


Da li je preduzeće definisalo plan evakuacije radnika u slučaju poplave i ko je zadužen da ga inicira? Da li su uspostavljene procedure za isključivanje i izmještanje opreme, proizvoda i repromaterijala? Na koji način se objekti mogu zaštititi od vode? Ova i brojna druga pitanja preduzeća su analizirala u okviru aktivnosti izrade planova za otpornost na poplave koja se sprovodi uz finansijsku pomoć Evropske unije i Vlade Njemačke.

 

Trideset jedno bosanskohercegovačko preduzeće trenutno radi na izradi akcionih planova kojim će definisati mjere prevencije kao i procedure za vrijeme i nakon poplava u svojim preduzećima. Ovi akcioni planovi će im pomoći da odrede korake koje trebaju poduzeti u slučaju da se ustanovi opasnost od poplava.

 

Preduzeća će također pripremiti komunikacijske planove i osposobiti radnike u oblasti zaštite od poplava kako bi se povećala njihova spremnost za ovu opasnost i time povećale šanse za zaštitu ljudskih života, infrastrukture i opreme. Ova aktivnost nije usmjerena samo na preduzeća pogođena poplavama u 2014. godini, već i na preduzeća koja se nalaze u područjima izloženim riziku od poplava i žele djelovati preventivno.

 

(Izvor:Akta)