Naslovna AKTUELNO Federalna uprava CZ upozorava na moguće poraste vodostaja (VIDEO)

Federalna uprava CZ upozorava na moguće poraste vodostaja (VIDEO)

Iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su saopćili da se tokom jeseni i zime na području Federacije BiH može očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina i nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama, što može prouzrokovati plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljišta, aktiviranja većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i slično.

 

Kako bi se umanjile posljedice po ljude i materijalna dobra od prirodnih i drugih nesreća, kako ističu iz FUCZ, potrebno je da nadležni organi – nosioci zaštite i spašavanja u općinama, gradovima i kantonima blagovremeno planiraju, organizuju i provedu neophodne preventivne mjere zaštite i spašavanja.

 

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti izazvane poplavama i visokim snijegom i sprečavanja opasnosti od štetnog djelovanja voda (poplave, bujične i podzemne vode na vodotocima, erozija, klizišta, odroni, visoki snježni nanosi, niske temperature i dr.) na području Federacije BiH, iz FUCZ-a navode preporuke nadležnim organima civilne zaštite kantona, odnosno općina/gradova, za organizovanje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom, zaštite od mraza, leda, snježnih padavina s ciljem sprečavanja i smanjenja opasnosti.

 

Iz FUCZ preporučuju da izvrše preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (dokumente tih planova koji se odnose na zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, planove zaštite od mraza, leda, snijega i niskih temperatura) radi utvrđivanja da li su u njima predviđene sve potrebne mjere zaštite i spašavanja od poplava, odnosno bujičnih i podzemnih voda, erozija, klizišta, odrona i sl., u skladu sa odgovarajućim odredbama važećih propisa kojima su regulisana ova pitanja, te izvršiti potrebna ažuriranja tih planova.

 

Također, da svakodnevno osmatraju i prate stanje vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja planiraju i organizuju provođenje odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenja riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanje obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta, komunalne infrastrukture i druge potrebne mjere), te prate stepen realizacije tih mjera i aktivnosti.

 

Iz FUCZ-a preporučuju i da unaprijede saradnju nadležnih organa civilne zaštite sa pravnim društvima i pravnim licima koja upravljaju vodnim objektima, kao i drugim nosiocima zaštite i spašavanja (komunalna i građevinska preduzeća, kajakaški i ronilački klubovi, vatrogasne jedinice, policija, BIHAMK i dr.) radi redovnog i vanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informisanja građana o nailasku plavne vodene mase, kao i da provjere spremnost pravnih i fizičkih lica za raščišćavanje snijega na saobraćajnicama –  međugradskim, gradskim, trotoarima i prilazima pojedinim objektima od posebnog značaja.