Naslovna AKTUELNO Federalno tužilaštvo: Hitno djelovati na otkrivanju onih koji izazivaju šumske požare

Federalno tužilaštvo: Hitno djelovati na otkrivanju onih koji izazivaju šumske požare

Zbog velikog broja šumskih požara na cijelom teritoriju BiH, te efikasnijeg pristupa sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa od požara, Federalno tužilaštvo FBiH uputilo je svim kantonalnim tužilaštvima dopis hitnog karaktera.

 

Zatraženo je hitno poduzimanje neophodnih radnji i mjera u slučajevima otkrivanja počinilaca krivičnih djela izazivanja šumskog požara, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom FBiH, koji požari uzrokuju nesagledivu štetu za šumski ekosistem u Bosni i Hercegovini.


 

Federalno tužilaštvo FBiH poziva sve građane, posebno privatne vlasnike zemljišta uz šumu, da ne pale vatru u šumi i njenoj neposrednoj blizini, te ukoliko uoče požar ili imaju saznanja o počiniocu, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili drugom nadležnom organu, te tako doprinesu otkrivanju počinilaca nezakonitih radnji, odnosno suzbijanju štetnih posljedica.

 

Federalno tužilaštvo podržava i druge mjere predložene Vijeću ministara BiH i drugim nadležnim ministarstvima BiH i FBiH u „Zahtjevu za hitno djelovanje“, koje je uputilo Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva FBiH, a koje je dostavljeno i ovom tužilaštvu 13. aprila 2020. godine, posebno onih koje se odnose na donošenje Zakona o šumama FBiH, imajuću u vidu da je ovo tužilaštvo, prije više godina, Ministarstvu pravde FBiH, također dostavilo inicijativu u tom pravcu.