Naslovna AKTUELNO Gotovo 400.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini

Gotovo 400.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini

Na dan 31.3.2020. u Bosni i Hercegovini je bilo 398.504 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

 

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.384 osobe ili 1,09%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 227.106 ili 56,99% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 24.915 osoba ili 5,88%.


 

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.807 osoba (0,59%), u Republici Srpskoj za 2.503 osobe (2,87%) i u Brčko distriktu BiH za 74 osobe (1,10%).

 

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2020. godine je slijedeća:

 

NKV 109.972 ili 27,60%, od toga 45.832 (26,74%) muškarca i 64.140 (28,24%) žena;

 

PKV-NSS 7.096 ili 1,78%, od toga 3.526 (2,06%) muškaraca i 3.570 (1,57%) žena;

 

KV 126.057 ili 31,63%, od toga 67.349 (39,29%) muškaraca i 58.708 (25,85%) žena;

 

VKV 1.561 ili 0,39%, od toga 1.295 (0,76%) muškaraca i 266 (0,12%) žena;

 

SSS 113.220 ili 28,41%, od toga 40.898 (23,86%) muškaraca i 72.322 (31,85%) žena;

 

VŠS 6.634 ili 1,66%, od toga 2.383 (1,39%) muškaraca i 4.251 (1,87%) žena;

 

VSS 33.964 ili 8,52%, od toga 10.115 (5,90%) muškaraca i 23.849 (10,50%) žena.

 

U martu je brisano ukupno 15.996 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.494 žena. Od ovog broja zaposleno je 10.299 osoba, od čega 4.760 žena.

 

Istovremeno je za 8.565 osoba prestao radni odnos, od čega 4.216 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.873 novih radnika.

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februar 2020. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 832.200, a od toga je 360.918 žena. U odnosu na januar 2020. godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio i to za 0,1%.

 

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2020. godine iznosila je 32,6% i u odnosu na januar 2020. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.