Naslovna AKTUELNO Lukavac dobio strategiju razvoja do 2027. godine (VIDEO)

Lukavac dobio strategiju razvoja do 2027. godine (VIDEO)

Strategija razvoja općine Lukavac za period 2019. – 2027. godina je ključni strateško-planski dokument ove općine, kao jedinice lokalne samouprave, koji treba da podstiče njen budući rast i razvoj. Obuhvata ekonomski i društveni aspekat, ali i aspekte zaštite i unaprijeđenja okoliša i prostora.

 

Strategija razvoja harmonizirana je prije svega sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, ali i sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti. Finansijski okvir za provođenje Strategije usklađen je sa mogućnostima budžeta i sa dostupnim izvorima financiranja u periodu do 2027. godine.

 

Odluku  o pokretanju postupka izrade Strategije donijelo je Općinsko vijeće Lukavac, koje je na posljednjoj sjednici, uz određene amandmane, usvojilo prijedlog Strategije, koju je uradio Općinski razvojni tim.

 

Vizija razvoja, te strateški ciljevi, definirani su na period od devet godina. Okvirni operativni planovi su izrađeni za period od tri godine, s tim da je prva godina implementacije Strategije detaljno isplanirana, dok su naredne dvije godine zasnovane na projekcijama.

 

Proces izrade Strategije integriranog razvoja općine Lukavac 2019.-2027. godine je operativno vodio Općinski razvojni tim (ORT), kojeg je imenovalo Općinsko vijeće Lukavac, uz pomoć sektorskih grupa za lokalni ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu i unaprijeđenje okoliša, te uz podršku Partnerske grupe kao šireg konsultativnog tijela, koje čine predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.

 

Preporučujemo da pogledate video prilog.

 

(RTV Lukavac)