Naslovna AKTUELNO Međunarodni dan borbe protiv korupcije se obilježava i u BiH

Međunarodni dan borbe protiv korupcije se obilježava i u BiH

Međunarodni dan borbe protiv korupcije će biti obilježen i u Bosni i Hercegovini. BiH uzbunjivači će održati mirno okupljanje i protestnu šetnju pod nazivom “Marš za žrtve korupcije”.

 

  

 

 

Ovaj dan je kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije prvi put obilježen 2004. godine nakon što su godinu ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije.

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina, s obzirom na to da su formirana tijela na svim nivoima vlasti, ima 13-14 timova koji se bore protiv korupcije, u pitanju su uglavnom ad hock, a ne profesionalizirana tijela, stoga za rad na otkrivanju korupcije nema dovoljno volje.

 

 

 

 

 

Državna Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije nema mogućnost kažnjavanja korupcije, a ni adekvatne načine otkrivanja iste s obzirom na nedostatak antikoruptivnih sistema u institucijama BiH. Osim što institucije ne usvajaju nužne zakone koji bi pomogli u detektovanju korupcije, na državnom nivou nikada nije donesen zakon o borbi protiv korupcije.

 

 

 

 

 

APIK je u proteklom periodu zatražio od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH da iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima javne uprave, javnim institucijama, zavodima i slično, što je i uradio Antikoruptivni tim Vlade FBiH, ali i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom koji svoj izvještaj o koruptivnom djelovanju predstavljaju danas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiH zviždači će u 11 sati ispred Vječne vatre u Sarajevu održati protestnu šetnju za sve žrtve korupcije. Namjera ovog mirnog okupljanja je skretanje pažnje građanima na dugogodišnji problem sistemske korupcije u BiH te podizanje svijesti o torturi, diskriminaciji, mobingu i disciplinskim postupcima protiv “uzbunjivača” kako bi ovakva praksa prestala.

 

 

 

 

 

Od Evropske komisije smo početkom ove jeseni dobili izvještaj koji kaže da smo još uvijek u ranoj fazi borbe protiv korupcije, a misija OSCE-a u BiH je objavila “Treći godišnji izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti” u kojem navode da je došlo do zatajenja krivično-pravnog sistema u pogledu srednje teških i teških koruptivnih djela. Sve ovo u konačnici nas dovodi do problema na našem euroatlantskom putu.