Naslovna AKTUELNO Međunarodni posmatrači danas će se očitovati o izborima u BiH

Međunarodni posmatrači danas će se očitovati o izborima u BiH


Međunarodna izborna posmatračka misija nadležna za posmatranje Općih izbora u Bosni i Hercegovini danas će predstavit preliminarni postizborni izvještaj na konferenciji za medije u Sarajevu.

 

Međunarodna posmatračka misija sastoji se od OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Parlamentarne skupštine OSCE-a (OSCE PA), Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PACE), Evropskog parlamenta (EP) i NATO-ove Parlamentarne skupštine (NATO PA).

 

Izvještaj će predstaviti Mavroudis Voridis, specijalni koordinator i vođa kratkoročne posmatračke misije OSCE-a, Dame Cheryl Gillan, šef delegacije PACE-a, Pia Kauma, šef delegacije OSCE PA, Frank Engel, šef delegacije EP, Rasa Juknevičienė, šef delegacije NATO PA i Peter Tejler, šef ODIHR-ove dugoročne Izborne posmatračke misije.

 

Međunarodna izborna posmatračka misija se sastoji od oko 320 posmatrača iz 43 zemlje, uključujući oko 250 posmatrača koje je ODIHR angažovao na dugoročnoj i kratkoročnoj osnovi, 30 parlamentaraca i članova osoblja OSCE PA, 18 iz PACE-a, 9 iz EP-a, kao i 8 iz NATO PA.

 

(RTV Lukavac)