Naslovna AKTUELNO Načelnik Edin Delić u ekspertskom timu za praćenje stanja u vezi sa...

Načelnik Edin Delić u ekspertskom timu za praćenje stanja u vezi sa Trgovskom Gorom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, uz korekcije na sjednici.

 

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.


 

Ekspertni tim će sačiniti sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine, te definisati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih uticaja eventualnog odlagališta.

 

Ekspertni tim čine 22 člana, a u ovo tijelo imenovani su:

 

Emir Dizdarević, zamjenik direktora Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH, koji će ujedno biti i predsjedavajući Ekspertnog tima;

Velibor Čuković, držayvni inspektor za radijacionu i nuklearnu sigurnost u Državnoj regulatornoj agencijsi za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH;

Svjetlana Radusin, pomoćnica ministra u Ministarstvu za prostorno urećenje, građevinarstvo i ekologiju RS;

Sabina Šahman Salihbegović, sekretar ministarstva okoliša i turizma FBiH;

Mersija Talić, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK;

Jasmin Emrić, poslanik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (Zeleni klub);

Miroslav Drljača, načelnik Općine Novi Grad;

Mustafa Ružnić, predsjednik Vlade USK;

Neđo Đurić, profesor Rudarskog fakulteta u Prijedoru, Univerzitet u Banjoj Luci;

Munir Jahić, vanjski saradnik na Tehničkom fakultetu u Bihćau;

Goran Trbić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci;

Edin Delić, načelnik Općine Lukavac;

Đenari Ćerimagićn vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu;

Kenan Mandžić, vanredni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli;

Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli;

Zoran Drače, ekspert;

Milan Orlić, ekspert;

Natalija Samardžić, savjetnica za hidrogeologiju u Federalnom zavodu za geologiju;

Alfred Vidić, voditelj Centra za zaštitu od zračenja u Zavodu za javno zdravstvo FBiH;

Jelena Marinković, načelnica Centra za zaštitu od zračenja u Institutu za javno zdravstvo RS;

Stipe Galić, voditelj Centra za medicinsku fizikui zaštitu od zračenja u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru;

Mirjana Miličević, docentica na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru.

Pravni tim čini šest članova, a to su:

Željko Bogut, sekretar Ministarstva pravde BiH, koji će biti i predsjedavajući;

Vitomir Popović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

Dragoljub Reljić, savjetnik za ustavno-pravna pitanja člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda;

Sanjin Pandžić, predstavnik Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH;

Nemanja Galić, pravni ekspert;

Nedim Ademović, pravni ekspert.

 

Prvi sastanci ovih timova trebali bi biti održani tokom narednih 15 dana.

 

Ovi timovi mogu biti dopunjeni i novim članovima, a najavljena je mogućnost konsultovanja i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti.

 

Pitanje odlaganja nuklearnog otpada je trenutno NAJVAŽNIJI EKOLOŠKI problem cijele BiH. Prije svega drugog, građani BiH bi se trebali malo bolje upoznati sa ovim problemom i posljedicama koje bi bile katastrofalne po BiH.
Na linku se nalazi  stari prilog u kojem Edin Delić gostuje na dnevniku Face TV i govori o tom problemu:
https://youtu.be/hU7i66WDeDw
(RTV Lukavac)