Naslovna Istaknuto Nova prilika za poljoprivredne proizvođače

Nova prilika za poljoprivredne proizvođače

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti obavještava građane općine Lukavac, poljoprivredne proizvođače, da je Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 03.07.2018. godine donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini.

 

U skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona i Pravilnicima o ostvarivanju novčanih podrški Tuzlanskog kantona pozivaju se poljoprivredni proizvođači da blagovremeno podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu podršku za ostvarenu biljnu i animalnu proizvodnju.


 

Da bi ostvarili pravo na novčanu podršku uz zahtjev je potrebno dostaviti, pored ostalih dokumenata propisanih Zakonom i Pravilnicima, porezno uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, a  poljoprivredni proizvođači koji imaju sklopljen Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zakupa.

 

Krajnji rokovi za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku na osnovu Zakona i Pravilnika Tuzlanskog kantona, po poljoprivrednim proizvodnjama, su:

 

1 . BILJNA PROIZVODNJA:

 • proizvodnja kukuruza do 01.11.2018.godine;
 • proizvodnja kornišona za industrijsku preradu do 31.10.2018.godine;
 • proizvodnja merkantilnog krompira do 31.10.2018.godine;
 • proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru do 30.09.2018.godine;
 • proizvodnja jagode u zaštićenom prostoru do 30.09.2018.godine;
 • proizvodnja voća do 30.09.2018.godine;
 • otkup voća za preradu na području Kantona do 30.09.2018.godine;
 • otkup voća za dalju prodaju i zvoz do 31.10.2018.godine;
 • proizvodnja gljiva (šampinjona, bukovače i šitake) do 31.10.2018.godine;
 • proizvodnja komposta do 31.10.2018.godine;
 • podizanje nasada jagodičastog voća do 31.10.2018.godine, s tim da korisnik putem općinske službe podnosi zahtjev Poljoprivrednom zavodu za izlazak na teren radi utvrđivanja proizvodnje najkasnije u roku od 5 dana od dana zasnivanja nasada jagodičastog voća, a najkasnije do 15.10.2018.godine;
 • podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška i šljiva) do 31.10.2018.godine, s tim da korisnik putem općinske službe podnosi zahtjev Poljoprivrednom zavodu za izlazak na teren radi utvrđivanja proizvodnje najkasnije u roku od 5 dana od dana zasnivanja nasada jagodičastog voća, a najkasnije do 15.10.2018.godine;
 • proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja do 31.10.2018.godine;
 • proizvodnja sadnica jagodičastog i bobičastog voća (sadnice maline) do 31.10.2018.godine;

 

 1. ANIMALNA PROIZVODNJA:

 

 • muzne krave do 31.10.2018. godine;
 • vještačko osjemenjavanje plotkinja do 31.10.2018. godine;
 • proizvodnja pilećeg mesa do 31.10.2018. godine;
 • proizvodnja konzumnih jaja do 31.10.2018. godine s tim da korisnik u roku od 5 dana od dana uvođenja u proizvodnju putem općinske službe dostavlja Poljoprivrednom zavodu prijavu  o uvođenju u proizvodnju, kako bi se sačinio zapisnik;
 • košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 30.09.2018.godine

 

 1. MODEL KAPITALNIH ULAGANJA:

 

 • Nabavka opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji do 31.10.2018.godine

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu podršku, sa propisanom dokumentacijom, se podnose u Šalter sali Općine Lukavac.

 

Krajnji rokovi za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku na osnovu Zakona i Pravilnika Federacije Bosne i Hercegovine, po poljoprivrednim proizvodnjama, su:

 

1 . BILJNA PROIZVODNJA:

 

 • proizvodnja hljebnih žitarica-pšenica i raž do 01.10.2018.godine;
 • proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale do 01.10.2018.godine;
 • proizvodnja krmnog bilja do 01.10.2018.godine;
 • proizvodnja povrća do 01.10.2018.godine;
 • proizvodnja voća do 01.10.2018.godine;

 

ANIMALNA PROIZVODNJA:

 

 • mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka do 01.09.2018.godine;
 • proizvodnja goveđeg mesa do 01.10.2018.godine;
 • uzgoj krava prvotelki – rasplodne junice pravna lica i obrtnici podnose zahtjeve najkasnie do 01.10.2018.godine;
 • uzgoj rasplodne stoke – ovce i koze do 01.10.2018.godine;
 • košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 01.10.2018.godine

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu podršku, sa propisanom dokumentacijom, se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.