Naslovna AKTUELNO Omogućeno odrađivanje pripravničkog staža za 490 osoba u TK

Omogućeno odrađivanje pripravničkog staža za 490 osoba u TK

Vlada TK je prihvatila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-a i informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Kako se u Informaciji navodi, prema podacima Porezne uprave TK, u septembru 2017. godine na Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 97.876 osoba, a u septembru 2018. godine 100.005 osoba, što je više za 2.129 osoba, odnosno 2,17%.

 

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji Kantonalne službe za zapošljavanje u septembru 2018. godine je 80.666 osoba, i manji je za 4.977 osoba, odnosno 5,81% u odnosu na septembar 2017. godine kada je bilo evidentirano 85.643 nezaposlene osobe. Kada su u pitanju programi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, najveći je broj pripravnika/stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa dip. pravnika 128, ekonomista 46, zatim socijalnih pedagog 25, socijalnih radnika 24, inžinjera hemiske tehnologije 17, itd…, dok je najveći broj osoba na evidenciji nezaposlenih sledećih zanimanja: dip. ekonomista 755, zatim dip. pravnika 701, pedagoga 213, prof. bosnaskog jezika 196, prof. razredne nastave 195 itd. Iz navedenog se da zaključiti da se za najveći broj zanimanja VSS osoba na evidenciji JU Služba zapošljavanja TK, ujedno izdvaja i najviše finansijskih sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa tih zanimanja (pravnici 123.470,24 KM, ekonomisti 99.165,88 KM, inžinjer hemijske tehologije 47.126,4 KM, građevinski inžinjer 38.149,2 KM itd).

 

Analizirajući izvore finansiranja primjetno je da najviše sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja. Planirana su finansijska sredstva u iznosu od 474.614,81 KM, zatim Federalno ministarstvo raseljenih osoba 42.800,00 KM, a općine Tuzlanskog kantona ukupno su izdvojile 191.757,97 KM, od kojih su najviše izdvojile općine Gračanica 70.350,00 KM, zatim Grad Tuzla 60.432,96 KM, dok općine Čelić, Kladanj i Teočak nisu izdvjali finansijska sredstva za ove namjene u 2018. godini. Ukupna izdvajanja sredstava u 2018. godini iznose 709.171,97 KM što je omogućilo odrađivanje pripravničkog/ stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa staža za 490 lica.

 

Kada je u pitanju Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, Ministarstvo svake godine (u zadnjih 7 godina) putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizira Program zapošljavanja i samozapošljavanje Roma i do sada je izdvojeno 460.000,00 KM, a oko 30 % Roma koji se zaposle na osnovu ovog Programa ostaje u stalnom radnom odnosu. Cilj programa je stimulisanje poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova življenja Roma, čime se djelimično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija Romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju VII Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2018. godini u iznosu od 45.000,00 KM osigurana su u Budžetu TK-a putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Program se realizira putem JU Služba za zapošljavanje TK. Potpisano je šest ugovora između JU Služba za zapošljavanje TK i odabranih korisnika po Javnom pozivu sa poslodavcima na osnovu kojih je zaposleno 6 osoba Romske populacije na 12 mjeseci za što je izdvojeno 45.000,00 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona.