Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac prednjači u projektima zbrinjavanja Roma + VIDEO

Općina Lukavac prednjači u projektima zbrinjavanja Roma + VIDEO

Na području TK 1087 Roma je u proteklih pet godina ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje, a te aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu.

 

Jedna od prvih općina koja je  posebnim programom omogućila zdravstvenu zaštitu svima onima koji nisu bili osigurani po drugim osnovama  uključujući i Rome je Lukavac.


 

„Praksa je pokazala da je značajan broj porodica koje ne mogu ni po jednom osnovu imati zdravstveno osiguranje. Nije mali broj ovakvih korisnika, a koji imaju bolesne osobe unutar svoje porodice. To su bolesni građani koji se hronično liječe od neke bolesti , a u poziciji su da ne mogu participirati u redovnom liječenju, da ne mogu doći na normalan, uobičajen pregled i uskraćena im je medicinska pomoć i jedino mogu pokucati  u zdravstvene ustanove  onda kada se nađu u urgentnom stanju na neko hitno liječenje. To je i nehumano i neprihvatljivo u 21. vijeku i to smo prošle godine pokrenuli, pokrenuli smo postupak po kome Centar za socijalni rad utvrdi elemente, donese rješenje i načelnik odobri zdravstveno osiguranje za takve osobe“, rekao je za RTV Lukavac načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić.

 

Tokom  prva tri mjeseca  2018. godine zdravstvena zaštita za ove osobe je plaćana iz rezerve općinskoga načelnika,  kako im zdravstvena zaštita, uprkos budžetskim blokadama,  nebi bila uskraćena.

 

Općina Lukavac je prva koja se na ovakav način pobrinula za osobe u stanju socijalne potrebe, a nakon toga su taj model počele primjenjivati i neke druge općine u BiH.

 

Prema riječima  načelnika Delića ovaj projekat naišao je na pozitivan odjek i prošle godine realizovani su svi zahtjevi,  a  ukoliko bude potrebe u budžetu će biti izdvojena  i dodatna sredstva.

 

Osim projekta  zdravstvenoga zbrinjavanja, Općina Lukavac uključena je i u redovan program stipendiranja i nabavke udžbenika,  a od prošle godine za sve učenike iz socijalno ugroženih porodica koji se školuju izvan mjesta stanovanja uključujući i Rome uvedeno je subvencioniranje  mjesečnih karata.

 

Nastavljene su  i aktivnosti   na realizaciji značajnih projekata koji imaju za cilj  rješavanja stambenih problema Roma.

 

U Lukavcu je  otvoreno  i nekoliko programa koji nisu finansijski zahtjevni, ali su fokusirani na rješavanje vitalnih pitanja i potreba romskih porodica i zajednica.

 

U okviru projekta ”Podizanje svijesti iz oblasti zaštite romske populacije” planirani su preventivni ginekološki pregledi za 200 žena Romkinja i sistematski pregledi 100 djece. U šestoj godini realizacije ovoga  projekta, bit će nastavljene aktivnosti na edukaciji o načinima ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kao i provođenje programa poboljšanja higijensko – sanitarnih uslova života u romskim zajednicama.

 

(RTV Lukavac)