Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac radi na rješavanju problema javnog prevoza, ali to iziskuje dodatno...

Općina Lukavac radi na rješavanju problema javnog prevoza, ali to iziskuje dodatno vrijeme

Iz resorne službe u Općini Lukavac pozvali su građane na strpljenje jer je za rješavanje problema javnog prevoza potrebno vrijeme.

 

“Općinsko vijeće Lukavac je na vanrednoj sjednici održanoj 10.01.2019. godine donijelo Odluku o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac javnim prevoznicima “LJALJIĆ-TURS” doo Čelić i “KALABRIA-TURS” doo Gračanica u statusu kooperanata na autobusnim općinskim linijama koje vode prema slijećim mjesnim zajednicama: Šikulje-Prline, Huskići, Bokavići, Babice, Orahovica, Tabaci, Turija (Semići i Karići), Jaruške Gornje i Panjik na period od 120 dana. 

Postupajući u skladu sa ovom Odlukom, Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica je donijela rješenje po službenoj dužnosti kojim je javnim prevoznicima “LJALJIĆ-TURS” doo Čelić i “KALABRIA-TURS” doo Gračanica u statusu kooperanata odobreno privremeno obavljanje javnog prevoza na općinskim autobusnim linijama koje vode prema naprijed navedenim mjesnim zajednicama.

 

U toku su aktivnosti javnih prevoznika koje se odnose na uspostavljanje autobusnih linija i za očekivati je da će se u roku od nekoliko dana ponovno uspostaviti javni prevoz putnika na ovim linijama.

 

Na osnovu naprijed navedenih aktivnosti vidljivi su napori općinske administracije da na trajan i kvalitetan način riješi ovaj problem, te zato molimo građane na još malo strpljenja”, poručuju iz Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica Lukavac.

 

(RTV Lukavac)