Naslovna AKTUELNO Poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma u Lukavacu

Poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma u LukavacuU cilju razmjene informacija i iskustava u radu sa romskom zajednicom na područiju općine Lukavac, a kako bi zajednički radili na poboljšanju i unapređenju uslova života i rada Roma, Udruženje žena romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla jučer je u Lukavcu održan informativni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija.

 

U  naredne dvije godine udruženje će u saradnji sa pomenutim institucijama raditi na stvaranju boljih uslova kroz angazovanje romskog medijatora,  posrednika koji će pomagati korisnicima projekta da ostvare svoja različita prava, a koji nisu znali ili na druge načine nisu mogli ostvariti.

 

Medijatori koji su angažovani u nekoliko lokalnih zajednica  do sada su kako je istakao Denis Mujić riješili brojna životna pitanja Roma  kao što su, zdravstvena zaštita, socijalna pomoć, obrazovanje, zaposlenje i sl.

 

Odigrali su ključnu ulogu u uspostavljanju komunikacije između institucija vlasti i romske zajednice, a vjeruju da će na ovaj način kroz  projekat ‘Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“ poboljšati  socio-ekonomski  položaj Roma na području općine Lukavac.