Naslovna AKTUELNO Porezni obveznici FBiH u januaru i februaru uplatili su 865.370.961 KM

Porezni obveznici FBiH u januaru i februaru uplatili su 865.370.961 KM

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2019. godine uplatili 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na januar – februar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25%. Uplate javnih prihoda u periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br. Kantoni januar–februar  2018. januar-februar  2019. index

jan-feb


19/18. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati(%)
1. Sarajevski 295.766.255 328.107.395 110,93 32.341.140 37,92
2. Tuzlanski 124.162.646 133.338.478 107,39 9.175.832 15,41
3. Hercegovačko-neretvanski 100.677.145 108.226.415 107,50 7.549.270 12,51
4. Zeničko-dobojski 103.632.613 107.430.200 103,66 3.797.587 12,41
5. Srednjobosanski 62.150.389 71.229.901 114,61 9.079.512 8,23
6. Unsko-sanski 50.790.543 51.787.728 101,96 997.186 5,98
7. Zapadno-hercegovački 30.474.459 31.686.303 103,98 1.211.844 3,66
8. Kanton 10 14.578.875 14.444.701 99,08 -134.174 1,67
9. Bosansko-podrinjski 9.459.989 10.061.767 106,36 601.779 1,16
10. Posavski 7.758.808 9.058.071 116,75 1.299.263 1,05
  Ukupno 799.451.723 865.370.961 108,25 65.919.238 100,00

 

U periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 

  • poreza na dobit u iznosu od 381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 215.568 KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.

 

U periodu januar – februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 %.

 

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 682.381 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 993.185 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 279.464 KM.

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

 

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februar 2019. godine je 524.627 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

 

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

 

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

 

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

 

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

 

 

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.