Naslovna AKTUELNO Samo 2.000 nezaposlenih u BiH sebi uplaćuje staž

Samo 2.000 nezaposlenih u BiH sebi uplaćuje stažSamo 2.000 nezaposlenih u BiH sebi uplaćuje staž. Ako se zadrži ovako nizak procent neplaćanja, kako smatraju stručnjaci, BiH će zapasti u tešku situaciju.

 

Iako prema podacima Agencije za statistiku BiH ima 406.685 nezaposlenih, rijetki sebi mogu uplaćivati penzijsko osiguranje kao zalog sigurnije starosti. Dobrovoljno penzijsko osiguranje uplaćuje tek 1.200 nezaposlenih.
Podaci su to Federalnog zavoda PIO. To znači da se na samostalnu uplatu penzijskog staža u Federaciji odluči tek svaka tristota osoba s biroa. Stanje u RS još je gore jer samo 800 nezaposlenih sebi uplaćuje penziju.
Ako se zadrži ovako nizak procent neplaćanja, kako smatraju stručnjaci, BiH će zapasti u tešku situaciju. Imaće na hiljade građana koji će biti socijalni slučajevi, jer nisu zasnovali radni odnos niti su imali mogućnosti sebi uplaćivati staž.
Razlog tome leži u činjenici da još nije razvijena svijest i što nema edukacije o tome šta donosi ulaganje u penzijski fond. S druge strane, građani se rijetko opredjeljuju za takvo nešto i zbog slabe platežne moći.
Ono što većini nezaposlenih ne ide naruku jesu visoke rate za buduću penziju. Kažu da su one prilično paprene. Tako oni koji odluče plaćati staž, mjesečno moraju izdvojiti 230,35 KM.
Ranijih godina uplaćivano je po sedam maraka manje. Iz Zavoda PIO pojašnjavaju da onaj ko upaćuje dobrovoljno penziju, računa mu se kao da ima prosječnu plaću.
Osim nezaposlenih, penzijsko osiguranje, najviše na ovakav način, uplaćuju i donedavni radnici koji krpe rupe u stažu, ali i mladi koji su od mogućnosti zaposlenja, barem na neko vreme, digli ruke.
Dokup staža
– Sve je više onih koji dokupljuju staž kako bi se mogli penzionisati. Riječ je mahom o radnicima koji su do rata radili u nekom velikom preduzeću koje je propalo, pa imaju „rupu od nekoliko godina“ u stažu. Da bi se mogli penzionisati, sada doplatom taj problem rješavaju – kažu iz Saveza samostalnih sindikata BiH.
Pravo na penziju
Svaki nezaposleni poslije 20 godina imaće pravo na penziju. Jer, prema zakonu, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja za žene, odnosno najmanje 20 godina staža za muškarce ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.