Naslovna AKTUELNO Seminar u Tuzli okupio više od 300 matematičara

Seminar u Tuzli okupio više od 300 matematičara


Pedagoški zavod Tuzla u saradnji sa Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona održao je stručni seminar o temi „Primjena novih metoda rada u koncepciji nastavnog programa i sadržaja usmjerenog na ishode učenja“.

 

Na seminaru se okupilo više od tri stotine nastavnika i profesora, koji predaju matematiku u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, kako bi razmjenili iskustva i razgovarali o problemima koji se u narednom periodu očekuju, kada je u pitanju ova struka.

 

Posebna pažnja posvećena je rezultatima mjerenja ishoda učenja na primjeru PISA testiranja, te se pokušalo doći do odgovora- u kojoj mjeri znanje učenika iz matematike prati potrebe na višim nivoima obrazovanja.