Naslovna AKTUELNO Stanari dvije lukavačke zgrade suočeni sa mogućnošću isključenja grijanja (VIDEO)

Stanari dvije lukavačke zgrade suočeni sa mogućnošću isključenja grijanja (VIDEO)

Sve je učestalija praksa da vlasnici stanova koji su uključeni u sistem centralnog grijanja, priključuju protočne bojlere, čime samo misle da štede energiju, dok isti mogu biti uzrokom mnogih problema.  Iz JP “Rad” Lukavac obavijestilili su stanare zgrade A2 i A3 u ulici Armije BiH da, zbog problema na kućnoj instalaciji, u dijelu protočnog bojlera imaju nekontrolisano dopunjavanje sistema, što bi moglo i rezultirati isključivanjem ove dvije zgrade sa sistema centralnog grijanja.

 

Iz JP “Rad” Lukavac po ovom pitanju očitovali su se samo obavještenjem, te nisu bili spremni da o istom se izjasne pred kameru. Kako nezvanično saznajemo u jednoj od ovih zgrada kod nekog od stanara došlo je do kvara protočnog bojlera i curenja tople vode, a što za posljedicu ima prepunjavanja cijelog sistema. Bio je to i uzrok plavljenja jednog stambenog objekta na najvišem spratu u jednoj od zgrada.

 

U obavještenju koje je upućeno iz JP “Rad” Lukavac stoji:

 

“Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac definisano je: Korisnici toplotne energije, dužni o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Zakonom o korištenju i upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade definisano je  slijedeće:  Etažni vlasnik dužan je  o svom trošku izvršiti popravku na svom posebnom dijelu, ako je to neophodno da bi se otklonila šteta. Etažni vlasnik dužan je brinuti se o stanu odnosno kućnim instalacijama, i održavati ih na način da drugima ne nastane nikakva šteta. Svaka zgrad koja ima 2 ili više etažnih vlasnika i više od 4 stana mora imati upravitelja.

Na osnovu naprijed navedenog pozivamo korisnike u zgradama A2 i A3 da u što kraćem roku provjere svoje kućne instalacije u dijelu kombinovanih bojlera kako bi se spriječilo nekontrolisano dopunjavanje sistema.

Iz JP Rad Lukavac ističu da u posljednje vrijeme građanima ne izdaju saglasnost za ugradnju protočnih bojlera jer isti utiču na kvalitet snabdjevanja toplotnom energijom, tačnije na kvalitet grijanja stambenih objekata.

Instalacije u ovim zgradama projektovane su 80-tih godina prošlog stoljeća, nisu predviđeni ikakvi drugi priključci izuzev radijatora,  a sve je učestalija praksa da vlasnici stanova ljetnu sezonu iskoriste za ugradnju protočnog bojlera. Nerijetko se dešava da bojleri nisu tehnički ispravni, pa dolazi i do situacija kada su ugroženi svi stanara u zgradi. Kada je u pitanju topla voda u radijatorima građani trebaju znati da se radi o hemijski pripremljenom vodom, koja se pravi u Termoelektrani Tuzla i kojom se pune instalacije. Ona nije opasna ukoliko ne dođe do miješanja gradske vode i te vode. Ukoliko pritisak gradske vode opadne i hemijski pripremljena voda dođe u vodovodni sistem, postoji velika mogućnost da se u jednoj zgradi više osoba koristeći tu vode prouzrokuje određene zdravstvene probleme.”.

 

 

Preporučujemo video prilog Alema Meškovića:

 

 

 

(RTV Lukavac)