Naslovna Istaknuto Sutra sjednica Vlade TK!

Sutra sjednica Vlade TK!

Za sutra je najavljenja redovna sjednica Vlade TK. Na dnevnom redu trebalo bi se nači 7. tačaka.

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

Razmatranje Informacije o realizaciji javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće-maksimalno do visine minimalne plaće za april i maj 2020. godine;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec avgust 2020. godine;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Udruženju Centar za medicinsku edukaciju;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;

 

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po ponovnom javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

Obrađivač: Ured Vlade

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks III Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA“;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak