Naslovna AKTUELNO Svjetski dan Roma obilježava se 8. aprila!

Svjetski dan Roma obilježava se 8. aprila!

U cijelom svijetu danas se obilježava Svjetski dan Roma sa ciljem da se ukaže na probleme ove populacije i da se podstaknu vlasti da rade na unapređivanju njihovog položaja, odnosno na
povećanju njihove uključenosti u sve društvene tokove.

Prema Specijalnom izvještaju o položaju Roma u BiH, koji je pripremila Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH uz podršku OSCE-a u BiH prema popisu iz 2013. godine živi blizu 50 hiljada Roma, dok mnogi izvještaji pokazuju da ih ima i više.
Na današnji dan 1971. godine u Londonu je održan Prvi kongres Roma, kada je za romsku himnu proglašena pjesma “Đelem-đelem”, a ustanovljena je i zastava s tačkom kao centralnim
simbolom.

 


 

Ovaj kongres je prvi put na jednom mjestu okupio intelektualce iz reda romskog naroda, koji su na tom skupu definisali svoj cilj – Stop rasizmu, diskriminaciji i egzilu i prvi put dali preporuke za
organizovanje romskog naroda. Na kongresu je verifikovan i naziv pripadnika ovog naroda – Romi, a dotadašnji nazivi označeni su
kao nedostojni i uvredljivi. Održavanje kongresa doprinijelo je povećanju uključenosti Roma u društveni život i podstaklo osude diskriminacije i rasizma nad pripadnicima ovog naroda. Poslije
Prvog kongresa Roma dolazi do porasta broja romskih nevladinih organizacija, klubova i kulturnoumjetničkih društava.