Naslovna AKTUELNO Telekom operateri i banke ne smiju uzimati JMBG i kopiju lične

Telekom operateri i banke ne smiju uzimati JMBG i kopiju lične

Kako u svom godišnjem izvještaju napominju iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, navedeni pravni subjekti, odnosno telekomunikacioni operateri, po najnovijim propisima, ne trebaju uzimati od građana jedinstveni matični broj ili kopiju lične karte jer to nisu bitni elementi ugovora. Po njima je dovoljno obaviti samo identifikaciju korisnika usluga pregledom lične karte, a svi ostali postupci spadaju u kategoriju kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka. Tek na temelju prikupljeriih podataka mogu se od drugih institucija tražiti i drugi podaci o korisniku usluge, u drugim postupcima, kao što je onaj naplate usluge sudskim putem.Također je rečeno komercijalnim bankama na prostoru BiH kako nemaju pravo uzimati jedinstveni matični broj i kopiju lične karte od građana koji preko svog tekućeg računa plaćaju usluge, poput plaćanja komunalnih usluga, električne energije, vode…Banke dublji uvid u lične podatke građana – klijenata mogu tražiti samo kad se obavlja transakcija na račun koja je veća od 30.000 maraka jer je tako propisao Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih grupa.

Zadiranje banaka, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava, firmi u kojima radnici primaju platu ili ureda porezne uprave ili sudova u bilo kakvu privatnost građana za godinu dana trebalo bi biti stvar prošlosti. Naime, vlasti u BiH moraju napraviti cijelu platformu za primjenu nove uredbe o zaštiti ličnih podataka čija se provođenje očekuje tokom 2018. godine i koja propisuje novu regulativu svim organizacijama koje vrše obradu i zaštitu te prenos ličnih podataka građana EU, ali kako i BiH želi biti članica te organizacije, i ona će morati provesti tu uredbu.Nedavno se na sastanku Povjerenstva za informatičku bezbjednost Udruženja banaka BiH razmatralo uredbu 2016/679 objavljenu u Službenom listu EU, a tiče se informatičke obrade i zaštite ličnih podataka te slobodnog kretanja takvih podataka i stavljanja izvan snage smjernice 95/46/EZ, a na kojem je zaključeno kako se ta regulativa posredno odnosi i na banke u BiH.Zbog svega spomenuto Povjerenstvo, kako je službeno saopšteno, predložilo je pokretanje inicijative prema mjerodavnim ministarstvima u cilju ažuriranja bh. regulative koja se odnosi na obradu i zaštitu te korištenje ličnih podataka tim prije jer je postojeća regulativa temeljena na smjernici koja je stavljena izvan snage. Na sjednici se razgovaralo i o DLP-u (Data Loss Protection), sprečavanju curenja povjerljivih podataka i potrebi unapređenja klasifikacije podataka unutar banke.