Naslovna AKTUELNO Turističke zajednice u FBiH planiraju izraditi digitalne karte radi promocije BiH

Turističke zajednice u FBiH planiraju izraditi digitalne karte radi promocije BiH


Turističke zajednice s područja Federacije Bosne i Hercegovine održale su na Vlašiću sastanak na kojem su usaglasile zajednička djelovanja u cilju promocije turističkih potencijala, proizvoda i destinacija na nivou lokalnih zajednica, kantona, FBiH i BiH.

 

 

 

 

 

Na ovom sastanku je dogovorena koordinacija i zajedničko učešće na predstojećim regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma u skladu s trenutnim planom održavanja sajmova tokom 2021. godine. Usaglašeni su principi i metodologija zajedničkog nastupa i promocije turističkih potencijala BiH, uz korištenje novih oblika marketinga kao što su video materijali, hologrami, te 3D projekcije.

 

 

 

 

 

Turističke zajednice su izrazile interesovanje za zajednički rad na izradi turističkih i digitalnih karti Bosne i Hercegovine, koje bi bile jedinstveni zajednički projekat u cilju promocije turističkih atrakcija sa područja cijele BiH.

 

 

 

 

 

Usaglašeni su oblasti zajedničke saradnje – promocija, marketing, izrada promotivnih video materijala i brošura, pokretanje incijative iz oblasti zakonske regulative i druga pitanja koja su od interesa svih turističkih zajednica u Federaciji BiH.

 

 

 

 

 

Neprihvatljivo je da ne postoji nacionalna asocijacija turizma na nivou BiH, da postojeća Turistička zajednica FBiH nije u funkciji, da postojeći zakoni i podzakonski akti nisu usaglašeni i ne odražavaju interese turističke privrede, jedan je od zaključaka sastanka sa željom da se prevaziđe postojeće stanje.

 

 

 

 

 

Planirano je i buduće zajedničko djelovanje i održavanje redovnih mjesečnih sastanaka na različitim lokacijama na kojima će biti usklađeni procesi turističkog napretka i ojačano saradnja turističkih zajednica iz Federacije BiH, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.