Naslovna AKTUELNO U BiH do 2070. samo 1,5 miliona stanovnika

U BiH do 2070. samo 1,5 miliona stanovnika

Veliki rizik za BiH da će se do 2070. godine broj stanovnika u zemlji spustiti na samo 1,5 miliona.

 

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH, Federalnim zavodom za statistiku i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske danas su prezentirali Analizu stanja stanovništva i Projekciju stanovništva u Bosni i Hercegovini za period 2020. – 2070.


 

Na pres-konfrenciji naglašeno je da BiH spada u grupu zemalja sa najnižom niskom stopom fertliteta. S povećanjem prosječne dobi rađanja i nemogućnosti žena da dosegnu željeni broj potomaka zbog socio-ekonomskih faktora i niskih normi reprodukcije dolazi do promjena u mnogim varijablama koje se tiču reprodukcije.

 

Predstavnici navedenih institucija kazali su da će se najvažnija damografska posljedica dugoročnog niskog fertiliteta vidjeti kroz smanjenje ukupnog broja žena u reproduktivnoj dobi, a koji će još više dovesti do smanjenja ukupnog broja stanovnika.

 

Pored toga kontinuirane emigracije mladih, radno – sposobnih stanovnika u razvijene zemlje, kao i ubrzano starenje stanovništva imat će čak i značajnije posljedice na stanovništvo i razvoj.

 

Kao rezultat, ako se zadrže trenutni socio-ekonomski uslovi, očekuje se da ukupno stanovništvo u BiH može smanjiti za više od 50 posto u narednih 50 godina, dok će starije osobe sa stopom većom od 40 posto u ukupnom stanovništvu činiti najveću populacijsku grupu.

 

Rezidentna koordinatorica UN-a za Bosnu i Hercegovinu Ingrid Mekdonald (Macdonald) kazala je da su izneseni važni podaci koji su dobijeni kroz saradnju i podršku statističkih agencija BiH i UN agencije za populaciju.

 

– Kroz to istraživanje mogli smo vidjeti da je identificiran veliki rizik za BiH da će zbog migracije, odlaska ljudi, zbog pada ferteliteta do 2070. broj stanovnika u BiH zemlji spustiti na samo 1,5 miliona. To je jako veliki rizik i ozbiljna stvar jer čak i u tih 1,5 miliona ljudi ćemo imati veliku većinu populacije starih, a implikacije za BiH su da će produktivnost zemlje i cijele polupacije jako pasti. To je jedan veliki poziv za akciju kako bi se izbjegao taj rizik i ti problemi – kazala je Macdinald.