Naslovna AKTUELNO U BiH registrovano više od 400 hiljada nezaposlenih osoba

U BiH registrovano više od 400 hiljada nezaposlenih osoba

Najviše nezaposlenih je na području Federacije BiH, 308.214 osoba, potom u entitetu Republika Srpska, 85.923 nezaposlene osobe te 7.205 nezaposlenih u Brčko Distriktu.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u našoj zemlji, njih 229.060 ili 57,07 posto su žene, a ostalo su muškarci.

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici 31,61 posto, zatim radnici sa srednjom stručnom spremom 28,52 posto, te NKV radnici 27,57 posto.

 

Iz Agencije dodaju da je u skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2019. godine novčanu naknadu koristila 13.304 osoba ili 3,31 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

 

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 347.700 osoba ili 86,63 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

 

S druge strane, u septembru ove godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 822.259, a od toga je 353.520 žena. U odnosu na august 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,3 posto.

 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2019. godinu , stopa nezaposlenosti u BiH iznosila je 15,7 posto i manja je u odnosu na 2018. godinu za 2,7 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti iznosila je 35,5 posto i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,2 postotna poena.

 

Stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine u BiH iznosila je 33,8 posto i manja je u odnosu na 2018. godinu za pet posto.