Naslovna AKTUELNO U BiH skoro svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja

U BiH skoro svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja

Posljednje istraživanje provedeno u Bosni i Hercegovini pokazalo je da je čak 47,2 posto žena doživjelo neki od oblika nasilja, ali ono što zabrinjava je činjenica da četvrtina tih žena smatra da nasilje treba ostati unutar porodice.

 

To su samo neki od podataka koji su prezentirani na današnjoj pres-konferenciji organiziranoj povodom promocije Resursnog paketa za odgovor pružitelja zdravstvenih usluga u Federaciji BiH na rodno zasnovano nasilje, koje uključuje i seksualno nasilje u ratu. 

Istraživanje je još pokazalo da samo jedna od 20 žena prijavi nasilje policiji, sedam od 10 zlostavljanih žena ima dugoročne posljedice po psihičko zdravlje, a šest od deset zlostavljanih žena pretrpi neke od fizičkih posljedica, odnosno modrice ili druge povrede.

 

Prilikom prezentacije ovog dokumenta, napisanog na 1.200 stranica u kojem su objedinjeni nalazi eksperata u oblasti rodno zasnovanog nasilja, pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez pojasnio je da je ovo prvi takav dokument urađen u BiH, ali i regionu.

 

Dokument donosi znanja kako raditi sa žrtvom, ali i kako detektirati i sarađivati među institucijama i sektorima jer pitanje nasilja nije samo pitanje zdravstvenog sektora, to je pitanje socijalnog i obrazovnog sektora odnosno cjelokupnog društva.

 

– Već smo pokrenuli aktivnosti u četiri kantona, a počela je i saradnja sa socijalnim sektorima – dodao je Čerkez, potvrdivši da BiH ima kapaciteta da se ovo počne ozbiljno raditi, budući da ima više od 70 centara za mentalno zdravlje što nema niti jedna zemlje regiona.

 

Uz Federalno ministarstvo zdravstva izradi dokumenta pomogao je i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), a predstavnica tog fonda u BiH Aynabat Annamuhamedova iznijela je podatak da je obučeno oko 240 pružaoca usluga osobama koje su preživjele nasilje.

 

– Nasilje ne dolazi niotkuda, ono se zasniva na nekom od vidova nejednakosti između žena i muškaraca, a žene snose fizičke i psihološke posljedice, zato su potrebni dugoročni napori za borbu protiv tog vida nasilja – kazala je Annamuhamedova.

 

Izradu ovog dokumenta pomogla je i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, a ambasador Matthew Field potvrdio je da dokument sadrži praktična uputstva kako bi se adekvatno pružila podrška osobama koje su preživjele ovakav oblik nasilja.

 

Danas prezentirani paket je alat za unutrašnje strukturiranje i uspostavljanje mehanizma postupanja u slučajevima seksualnog nasilja, koje može biti rodno zasnovano ili se desilo za vrijeme konflikta, uključuje protokole, standarde postupaka, pakete obuke za reagiranje u zdravstvenom sektoru FBiH.

 

Rodno zasnovano nasilje predstavlja jedan o najozbiljnijih i najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Svaka treća žena u svijetu doživjela je jedna od oblika nasilja u svom životu te je za borbu ptoiv toga potreban predan i koordiniran odgovor društva u cjelini.

 

(Izvor: FENA)