Naslovna AKTUELNO U ponedjeljak sjednica Općinskog vijeća Lukavac

U ponedjeljak sjednica Općinskog vijeća Lukavac

U ponedjeljak, 9. marta u 11,00 sati će biti održana 18. redovna sjednica Općinskog  vijeća Lukavac. Nacrt dnevnog reda podrazumijeva 14 tačaka, što je utvrđeno  na sjednici kolegija, koja je održana 30. marta 2018. godine.

 

Dnevni reda je među najobimnijim do sada, a neke od tačaka su posebno zathtjevne jer podrazumijevaju donošenje važnih odluka, te se može očekivati i dugotrajnija diskusija.


 

„Dnevni red je veoma sadržajan i obiman, a još vidimo i da pod tačkom 11. zapravo imamo pet tačaka dnevnog reda. Svaki od ovih dokumenata se treba razmatrati ponaosob i o svakom treba donijeti odluku. Ja se nadam, da unatoč razlikama u kreiranju određenih odluka, kada su  u pitanju brojne tačke dnevnog reda, da će biti primjenjen princip parlamentarne demokratije. Pozivam da, uz  maksimalno uvažavanje, toleranciju i razumijevanje,  uspješno okončamo rad 18. sjednice Općinskog vijeća Lukavac“, rekao je portal rtvlukavac. ba predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac Mehmed Suljić.

 

Nacrt dnevnog reda 18. sjednice Općinskog vijeća Lukavac:

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. redovne sjednice održane dana 07.03.2018. godine
 2. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objelata
 3. Razmatranje Dopisa Ministarstva finansija TK u vezi inicijative za poresko oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odgođenom plaćanju
 5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke  o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima (prvog) ciklusa studiranja za školsku/akademsku 2017/2018 godinu
 6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017/2018 godinu
 7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća za komunalne i zanatske usluge „RAD” Lukavac  sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima FBiH
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem izvršenju budžeta Općine Lukavac za period 01.01.2017.. do 31.12.2017. godine
 10. Razmatranje i usvajanje
  1. Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu
  2. Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu
 11. Razmatranje i usvajanje
 12. Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Rad“ Lukavac za 2017.godinu
 13. Izvještaja o poslovanju JP „Rad“ Lukavac za 2017.godinu
 14. Plana rada JP „Rad“ Lukavac za 2018.godinu
 15. Plana poslovanje JP „Rad“ Lukavac za 2018.godinu
 16. Trogodišnjeg plana poslovanja JP „Rad“ Lukavac za period od 2018.-2020.godine
 17. Razmatranje i usvajanje
 18. Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU „Biblioteka“ Lukavac za 2017.godinu
 19. Programa rada sa finansijskim planom JU „Biblioteka“ Lukavac za 2017.godinu
 20. Kadrovska pitanja
 21. Vijećnička pitanja i inicijative

 

RTV Lukavac će sjednicu prenositi uživo putem interneta, a kompletan snimak će naknadno biti emitovan u televizijskom programu.

 

(RTV Lukavac)