Naslovna AKTUELNO U TK kontrolisan kvalitet voda sa javnih česmi

U TK kontrolisan kvalitet voda sa javnih česmiZavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je od 5. do 15. marta  izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području TK. Kvaliteta vode 13 javnih česmi ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To se odnosi na bakteriološku neispravnost 10 uzoraka i fizičko-hemijsku neispravnost u 3 uzorka. Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

Analiza je pokazala da su zdravstveno ispravne vode:

 

 1. Javna česma Par selo, Tuzla
 2. Javna česma Slavinovići,Tuzla
 3. Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla
 4. Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
 5. Javna česma Dokanj,  Tuzla
 6. Javna česma Jurišička Lipnica, Tuzla
 7. Javna česma Kotornica, Živinice
 8. Javna česma Stubovi Živinice
 9. Javna česma Tito i Alija, Banovići
 10. Javna česma Kukuruzi, Gradačac
 11. Javna česma Barutni,  Lukavac
 12. javna česma Majdan Modrac Lukavac
 13. Javna česma Petrak, Lukavac
 14. Javna česma Terzikuša,Teočak
 15. Javna česma Marinuša, Sapna
 16. Javna česma Kapavac, Čelić

 

Zdravstveno neispravne vode su:

 

 1. Javna česma Hum Miladije, Tuzla
 2. Javna česma Ječmište, Tuzla
 3. Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla
 4. Javna česma Djedovača,G.Dubrave, Živinice
 5. Javna česma Bjelkina voda, Banovići
 6. Javna česma Vida II, Gradačac
 7. Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
 8. Javna česma Tursun Stjepan polje Gračanica,
 9. Javna česma Bukovik, Srebrenik
 10. Javna česma Avdina i Ajšina voda Luka, Srebrenik
 11. Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj Istok
 12. Javna česma Masle G.Vukovije, Kalesija
 13. Javna česma Podglavica Jaz, Kladanj

 

Iz ZZO TK uputili su i apel građanima:

 

 • informisati se o rezultatima laboratorijskog ispitivanja prije svakog korištenja vode sa javnih česmi
 • koristiti vodu samo sa onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće, saopćili su iz Zavoda za javno zdravstvo TK.

 

U Tuzli su uzimani uzorci sa deset javnih česmi, Živinica i Lukavca tri javne česme, općina  Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik sa po dvije javne česme, te općina Teočak, Čelić, Doboj-istok, Kladanj, Kalesija, Sapna, po jednu javnu česmu.