Naslovna AKTUELNO Vlada TK: Lukavčič i jezero Bistarac dobili glavni projekat uređenja!

Vlada TK: Lukavčič i jezero Bistarac dobili glavni projekat uređenja!

Dugogodišnji problem izlivanja potoka Lukavčić  i Bistaračkog, koje je lokalnom stanovništvu zadavalo  dosta problema, mogao bi biti riješen. Prvi korak ka ovom rješenju učinjen je izradom  Glavnog projekta uređenja korita potoka Bistarac od Bistaračkog jezera do ušća u rijeku Jalu,  kao i projekta uređenja korita potoka Lukavčić od propusta ispod pruge Tuzla – Doboj do ušća u rijeku Spreču.

 

Idejno rješenje ovog projekta podržala je danas i Vlada TK koja je na svojoj 42. Redovnoj sjednici podržavši Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za pomenute  projekte.

 

U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini Vlada je dala saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 561,60 KM Općini Lukavac, za finansiranje troškova projekta „Izrada Glavnog projekta uređenja korita potoka Bistarac od Bistaračkog jezera do ušća u rijeku Jalu (sufinansiranje) rekandidovan“, kao i 655,20 KM za izradu Glavnog projekta uređenja korita potoka Lukavčić od propusta ispod pruge Tuzla- Doboj do ušća u rijeku Spreču

Općina Lukavac u izradu ove značajne dokumentacije krenula je još prošle godine a pomoć u sufinansiranju zatražila je i od Kantonalne vlade. Obzirom da radovi na uređenu korita ovih potoka iziskuju velika novčana sredstva, prije kojih bi se morali riješiti i imovinsko-pravni odnosi, idejno rješenje ovog projekta i njegov značaj ogleda se u otvaranju mogućnosti za apliciranje na sredstva sa viših nivoa vlasti, što će svakako u narednom periodu biti zadaća općinske administracije. Nije isključena ni mogućnost apliciranja i kroz druge fondove, a u svemu tome kvalitetno izrađen projekat uređenja uveliko će biti od pomoći.

 

Pokazalo se to i u nedavno okončanoj projektnoj proceduri za početak izvođenja radova na uređenju vodotoka rijeka Jale i Turija. Radi se o projektu koji se finansira iz IPA II predpristupnih fondova čija je vrijednost  veća od 3 miliona maraka.

 

Podsjetimo i da je naša općina sa još 20 općina i gradova u FBiH ušla je u  WATSAN projekat,(regulacije vodotoka i kanalizacije) kojeg je pokrenula Evropska investicijska banka u saradnji sa federalnim Minisatrstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Naime još 2013 godine nakon odluke Općinskog vijeća Lukavac o ulasku u ovaj projekat i kreditnom zaduženju potpisan je ugovor, no dinamika realizacije nije išla u pravom smjeru zbog određenih opstukcija, ali se za narednu budžetsku godinu u Općini Lukavac planiraju značajna sredstva za  realizaciju ovog projekta od  5,5 miliona km.