Naslovna AKTUELNO Za učenike OŠ Lukavac Grad organizovana radionica o prevenciji maloljetničkog prestupništva (VIDEO)

Za učenike OŠ Lukavac Grad organizovana radionica o prevenciji maloljetničkog prestupništva (VIDEO)


U okviru  Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije, Odgojni cenrtar Tuzla za učenike devetih razreda OŠ Lukavac Grad upriličili su još jednu radionicu. Bila je ovo prilika da učesnike radionice upoznaju sa radom Centra i preventivnim aktivnostima po pitanju maloljetničke delinkvencije

 

Svoj nesebičan doprinos u realizaciji mnogih aktivnost pružaju nastavnici koji na slične teme u okviru i nastavnih i vannastavnih aktivnosti žele pomoći  kako učenicima tako i roditeljima koji su aktivno uključeni u rad ove ustanove.

 

Odgojni centar Tuzla nastavlja sa započetim aktivnostima na području naše općine a pored osnovnih radionicama će biti obuhvaćene i srednje škole, sa različitim temama koje su uglavnom bazirane na radu Odgojnog centra , sigurnom internetu, zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, međuvršnjačkog nasilja, bježanja iz škole.

 

Pored preventivnih radionica sa djecom Centar realizuje i radionice sa roditeljima, a sve sa  ciljem prevencije i smanjenja maloljetničkog prestupništva.

 

Više u video prilogu Edine Husović