Naslovna AKTUELNO Održana 2. vanredna sjednica OV Lukavac

Održana 2. vanredna sjednica OV Lukavac

Danas je održana 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, a na sjednici je razmatrana jedna tačka dnevnog reda, koju su vijećnici jednoglasno podržali.

 

Na samom početku Druge vanredne sjednice Općinskog vijeća Lukavac svečanu izjavu dala je Dajana Čolić čime je i zvanično potvrđeno njeno prihvatanje mandata u novi saziv vijeća.


 

Nakon ovog čina vijećnici su jednoglasno usvojili dnevni red prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sprovođenju Regulacionog plana Industrijske zone Lukavac, sa programom uređenja broj 02-19-221/21 od 19.01.2021. godine.

 

Na osnovu zahtjeva investitora Fit Hydro u uvodnom obraćanju načelnik Edin Delić je kao predlagač obrazložio hitnost sazivanja sjednice i razmatranja pomenute odluke.

 

Usvajanjem ove odluke stvaraju se preduslovi za realizaciju strane investicije, obzirom da je plan investitora da sa radovima krenu krajem proljeća te da fabrika bude završena do kraja godine.

 

Nakon uvodnog obraćanja i obrazloženja, kako od strane načelnika tako i predstavnice nadležne općinske službe, vijećnici su izrazili svoje zadovoljstvo i pozdravili ideju investiranja na području naše Općine, čime se otvara mogućnost novih radnih mjesta, mjenjanja demografske i ekološke slike Lukavca te stvaranja pozitivnog poslovnog ambijenta kako za ovog tako i za druge potencijalne strane investitore.

 

Odluka o izmjenama Odluke o sprovođenju Regulacionog plana Industrijske zone Lukavac, sa programom uređenja od 19.01. ove godine, koju su vijećnici jednoglasno usvojili, stupit će na snagu objavom u službenom glasniku Općine Lukavac .