Naslovna AKTUELNO 400.000,00 KM planirano za radove na dionici R – 471 Lukavac –...

400.000,00 KM planirano za radove na dionici R – 471 Lukavac – Vijenac – Banovići


Vlada TK je dala saglasnost je na Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta za 2021. godinu i Program rekonstrukcije, obnove i izgradnje regionalnih cesta TK za 2021. godinu. Ovim dokumentima u 2021.godini je planirana su ukupna izdvajanja u 2021. godini u iznosu od 23.264.943,58 KM. Od ovog iznosa Direkcija je planirala 5.461.608,28 KM za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2020. godinu, prijenos radova u 2021. godinu, 4.457.600,00 za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata u 2021., 2.702.226,28 KM za obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2021.godini po osnovu dugoročnih kredita, 2.650.000,00 KM za redovno održavanje puteva, te 1.650.000,00 za zimsko održavanje puteva.

 

Kako je navedeno za investicije je planirano ukupno 4.457.600,00 KM, od čega je za sanaciju klizišta planirano 390.000,00 KM, za izgradnju projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti, dozvola i rješavanje imovinsko pravnih poslova 100.000,00 KM, 80.000,00 KM za troškove nadzora nad izvođenjem radova, te 40.000,00 KM za troškove revizije projektne dokumentacije.

 

Od planiranih investicijskih projekata mogu se izdvojiti rekonstrukcija regionalne ceste R – 458 Simin Han – Gornja Tuzla – Površnice, dionica od mosta u čaršiji do skretanja za Kovačicu dužine 1 km, za što je planirano 900.000,00 KM, a isti iznos planiran je i za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika. Za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 460 Gračanica – Bukva – Doborovci–Srnice planirano je 520.000,00 KM, a 500.000,00 KM je planirano za radove na regionalnoj cesti R-456, dionica: Humci – kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice. 400.000,00 KM je planirano za radove na regionalnom putu R – 471 Lukavac – Vijenac – Banovići, a po 350.000,00 KM za izgradnju 3.680m pješačke staze na dijelu regionalne ceste R – 470 Tuzla –Dubrave, kao i za izgradnju treće trake na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš.