Naslovna AKTUELNO Aerozagađenje i COVID-19: Na Zapadnom Balkanu nevolja nikada ne dolazi sama

Aerozagađenje i COVID-19: Na Zapadnom Balkanu nevolja nikada ne dolazi sama


Jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju jeste jako loš kvalitet zraka. Zagađen zrak i pandemija COVID-19 doprinijeli su uvećanju smrtnosti na ovom području. Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” poziva nadležne institucije u zemljama Zapadnog Balkana i građane da zajedničkim snagama utičemo na unapređenje kvaliteta zraka i smanjenje smrtnosti uslijed Covida-19.

 

Čestice prašine (PM) i SARS-CoV-2 negativno utiču na iste ćelije i dijelove ćelija, i zato se kod zaraženih osoba koje su izložene aerozagađenju dešava dodatno respiratorno pogoršanje uslijed odgovora na prisustvo SARS-CoV-2, time su češći teži oblici Covida-19, dok su i smrtni ishodi učestaliji.

 

Dugotrajna izloženost štetnim emisijama u zrak povećava rizik od dobijanja akutnih i hroničnih bolesti, najčešće onih što utiču na respiratorni sistem. On uslijed oslabljene funkcije postaje podložniji na uticaj virusnih infekcija, uključujući onu izazvanu koronavirusom (SARS-CoV-2).

 

Broj dokaza i naučnih studija o povezanosti zagađenosti zraka i  Covida-19 raste, ali i dalje postoje ograničenja tih studija i treba ih uzeti u obzir, a posebno to što za Zapadni Balkan nije urađena relevantna studija. Potrebna su nam ekološko-epidemiološka ispitivanja povezanosti aerozagađenja i Covida-19 za region Zapadnog Balkana. Ona moraju biti precizno planirana i izvedena da bi se mogli donijeti adekvatni zaključci i prijedlozi mjera.

 

Dosadašnja istraživanja pokazuju da aerozagađenje povećava smrtnost od Covida-19 u svijetu za 15%, a u Evropi za 19%. Također, utvrđeno je da porast koncentracije PM čestica od jednog mikrograma po kubnom metru povećava smrtnost od Covida-19 za 11%.

 

Slabost zdravstvenih sistema zemalja Zapadnog Balkana dodatno dolazi do izražaja kada se problem aerozagađenja ukrsti sa COVID-19 pandemijom. U bolnicama širom ovog regiona dostupnost respiratora i bolničkih postelja nije adekvatna, dok se već godinama suočavamo sa migracijom zdravstvenih radnika i nedostatkom kadra za rad u intenzivnoj njezi.