Naslovna AKTUELNO Ankete o korupciji u TK pokazale da građani uprkos saznanjima to ne...

Ankete o korupciji u TK pokazale da građani uprkos saznanjima to ne žele prijaviti

Kao jedna od aktivnosti na osnovu kojih se pristupa izradi Strategije za borbu protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu, su ankete provedene među uposlenima u institucijama kantona, kao i među građanima. Kao i u slučaju anketa i analiza koje su radile brojne međunarodne i domaće organizacije, i ovoga puta su razultati ukazali na izražen problem korupcije u obrazovanju, zdravstvu, policiji, te pravosuđu.

 

 


Tim za borbu protiv korupcije TK provedo je ankete među građanima, kao i među zaposlenima u 180 institucija kantona. Pri tome je posebna pažnja posvećena zaposlenima u policiji, pravosuđu, zdravstvu, te obrazovanju.

 

 

-Rezultati anketa su očekivani, da je visok stepen korupcije u TK. Također, anketirali smo i građane. I građani su se saglasili sa ispitanicima u institucijama, tako da su i ankete među građanima ukazale na izražen problem korupcije u kantonu- kaže Miralem Halilović, šef Tima za borbu protiv korupcije TK.

 

 

Prema rezultatima različitih analiza i anketa korupcije je najizraženija u opbrazovanju, zdravstvu, policiji, pravosuđu.

 

 

-80% građana izjasnilo se da ima saznanja o korupcijim ali da to ne žele prijaviti. Vjerovatno je razlog nepovjerenje u institucije- ističe Halilović.

 

 

Prilikom anketiranja zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona, uz ostalo, ponuđeno je da daju svoje prijedloge mjera čijom bi provedbom korupcija bila svedena na najmanju moguću mjeru.

 

 

-Moramo se zaštititi jasno propisanim kriterijima za izbor, imenovanja i smjenu rukovodnih službenika, jer utiču na radno-pravni status zaposlenika. Moramo odrediti kriterije za zapošljavanje, te napredovanje u službi. Samo sa jasnim i preciznim kriterijima možemo osigurati da procesi zapošljavanja i napredovanja u službi budu zaštićeni- pojašnjava Miralem Halilović, šef Tima za borbu protiv korupcije TK.

 

 

Početkom godine Vlada TK je ovlastila Tim za borbu protiv korupcije da izradi Strategiju borbe protiv korupcije. Izradu ovog dokumenta usporila je pandemija. Naime, nastala je kriza u kojoj je bilo nužno djelovanje Tima za borbu protiv korupcije. To se prvenstveno odnosilo na sprečavanje zloupotrebe donacija, zapošljavanje, te javnih nabavki.