Naslovna AKTUELNO Anketiranje stanovništva BiH odvija se po planu

Anketiranje stanovništva BiH odvija se po planuZa sedam dana anketiranja koje se provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, anketirano je 6.654 domaćinstva od kojih je 4.187 u Federaciji BiH, 1.739 u Republici Srpskoj i 728 u Brčko Distriktu.

 

Projekat ažuriranja statističkog okvira uzorka provode statističke institucije u BiH, Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS, sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

 

Ažuriranje okvira uzorka radiće se kvartalno tokom tri godine. U prvom kvartalu, koji je počeo 17. septembra i trajaće 22 dana, anketari će posjetiti oko 60.000 domaćinstava na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Prikupljeni podaci će pokazati da li je došlo do promjena na terenu u broju i strukturi domaćinstava u odnosu na podatke iz 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak.

 

Novi način prikupljanja podataka na terenu putem posebno kreirane software-ske aplikacije instalirane na laptopima, omogućava anketarima da lakše i brže prikupe podatke i na dnevnoj osnovi dostavljaju ihstatističkim institucijama.

 

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.