Naslovna AKTUELNO Bistarčani na još četiri godine ustupili objekat područne škole Centru “Mali Svijet”...

Bistarčani na još četiri godine ustupili objekat područne škole Centru “Mali Svijet” (VIDEO)

Udruženje “Mali Svijet” iz Lukavca sa radom je počelo prije 10-tak godina. U prostorijama Centra za kulturu Lukavac, gdje su prvobitnio bili smješteni, mogli su primiti oko 40 djece. Nakon sedam godina uspješnog rada, ali zbog nedovoljnog i neadekvatnog prostora, i  sa željom da ranom intervencijom bude obuhvaćeno što više djece, zahvaljujući Općini Lukavac i MZ Bistarac sele u adaptirani objekat područne škole u Bistarcu.

 

Iz godine u godinu postaju sve bolji kada su u pitanju i stručni kadar i savremena oprema za rad. Obzirom da nemaju stalne izvore finansiranja primorani su, u saradnji sa roditeljima, aplicirati na projekte, donacije ili organizovati kampanje kojima bi podigli svijest o autizmu,  a Centar širili i uređivali po prioritetima. Svjesni uloge koju ovaj Centar ima i to ne samo na lokalnom nivou, Vijeće MZ Bistarac na posljednjoj sjednici odlučili su produžiti ugovor o zakupu objekta područne škole, te i u naredne četiri godine ustupiti Centru bez naknade.

 

Podsjećamo, rad u Centru se zasniva na individualnom radu. Radi se sa djecom u ranom periodu. Zapravo rana rehabilitacija  je primarna namjena Centra jer samo tada kako ističe direktorica  Amra Fatušić ako se djeca uspiju uključiti isa njima raditi mogu očekivati da postignu svoj puni potencijal.

 

Centar za ranu intervenciju “Mali Svijet” od iznimne je važnosti za ranu detekciju i rehabilitaciju, te pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Uz savremenu opremu, ali i podršku nadležnih institucija, Centar djeci može omogućiti  sigurno i osnažujuće okruženje koje će im pomoći da dostignu svoj puni potencijal. Trenutno je na rehabilitaciji 110 djece, dok je preko 250 djece na čekanju. Potrebno je Centar proširiti, ali uz podršku i sigurnu pomoć nadležnih institucija sa viših nivoa vlasti.

 

Preporučujemo video prilog Edine Husović:

 

 

 

 

(RTV Lukavac)