Naslovna AKTUELNO Čak 48 posto žena u BiH bilo je žrtva nasilja

Čak 48 posto žena u BiH bilo je žrtva nasilja

Čak 48 posto žena u BiH iskusilo je neki oblik nasilja od svoje 15 godine, a u 96 posto slučajeva počinitelji nasilja su muškarci, podaci su OSCE-a i prvostepenih sudova u BiH.

 

 

 

 

“Nasilje nad ženama i djevojčicama koje ostavlja psihičke, seksualne i fizičke posljedice predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih prava. Nasilje nad ženama i djevojčicama posljedica je neravnopravnih odnosa u porodici i društvu gdje dominira uloga muškarca. Najčešći počinioci nasilja su intimni muški partneri”, navode iz UN Women u BiH.

 

 

 

 

U prilog tome govore i podaci prvostepenih sudova u BiH koji u 96 posto slučajeva bilježe muškarce kao počinitelje nasilja. Upravo nasilje sprečava žene da uzmu punopravno učešće u društvu i ostavlja posljedice po ekonomiju i javno zdravlje.

 

 

 

 

 

“Procijenjeni godišnji troškovi odgovora na nasilja u porodici u BiH iznose 65 miliona KM”, navodeno je.

 

 

 

 

 

Kako bi se osigurao adekvatan odgovor, UN Women sarađuje sa nadležnim institucijama i nevaldinim organizacijama.

 

 

 

 

 

“UN Women Bosna i Hercegovina dugo radi na polju zaštite od nasilja nad ženama s fokusom na izmjene relevantnih zakona i politika u posljednjih nekoliko godina. Rad UN Women u BiH, zajedno sa partnerskim organizacijama, utjecao je na usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH, kao i na izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske koje su usvojene 2019. godine, a tiču se bolje zaštite žena od nasilja”, kazali su.

 

 

 

 

 

Ističu da je ovo je pravna osnova za pružanje bolje zaštite preživjelima od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, posebno kada je riječ o kriminalizaciji djela, procjeni rizika i uvođenju podrške za žrtve. No, izmejne zakonodavstva samo su dio rješenja, ključni dio su provođenje zakona i politika kako bi zakoni ispunili svrhu i osigurali zaštitu i sigurnost za preživjele.