Naslovna Istaknuto CIK danas donosi odluku o eventualnom pomjeranju izbora

CIK danas donosi odluku o eventualnom pomjeranju izbora

Zbog činjenice da budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu još nije usvojen, te da samim tim nisu ni osigurana finansijska sredstva za organizaciju i provedbu lokalnih izbora 2020. godine, ovo će biti logična odluka CIK-a.

Naime, prema zakonu, CIK objavljuje prijave za izbore, rokovce, obrasce najkasnije 135 dana prije dana održavanja izbora. Budući da to iz pomenutih razloga nisu uradili, ostaje opcija da se prolongiraju izbori.

Centralna izborna komisija BiH je dopisom od 30. aprila obratila Ministarstvu finansija i trezora BiH sa zahtjevom da se neophodna finansijska sredstva osiguraju iz tekućih rezervi.

Zaprimila je 14. maja dva dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH. U prvom je navedeno da Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može podržati zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve za finansiranje lokalnih izbora 2020. godine.

Ovo je obrazloženo na način da je Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, utvrđena budžetska rezerva u iznosu od 3.428.000 KM na godišnjem nivou i da je to znatno manje od iznosa potrebnog za finansiranje Lokalnih izbora 2020. godine. Iz Ministarstva finansija i trezora BiH se pozivaju i na član 17. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine kojim je propisano da se tekuća rezerva može koristiti za finansiranje hitnih izdataka i programa koji nisu utvrđeni u budžetu.

S druge strane, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija prošle sedmice je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH odgovorio da Vijeće ministara ima mogućnost da donese odluku da se osiguraju sredstva za izbore čak i u privremenom finansiranju.

“Pozivam Centralnu izbornu komisiju da nastavi s pripremom lokalnih izbora, a da pitanje finansiranja ostavi Vijeću ministara BiH”, kazao je Tegeltija.