Naslovna AKTUELNO CIK odbio učešće na izborima za četiri stranke, a šest moraju promijeniti...

CIK odbio učešće na izborima za četiri stranke, a šest moraju promijeniti naziv

Razmatrajući Izvještaje o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka, nezavisnih kandidata, ugruženja građana i grupa građana, Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici počela proces ovjere političkih subjekata za učešće na predstojećim lokalnim izborima u BiH zakazanim za 15. novembar.

 

CIK-u je ukupno 136 prijava političkih stranaka, a ovjerene su prijave za učešće na izborima za njih 43, koje u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru. Djelimično su ovjerene prijave za 82 političke stranke, odnosno za one izborne jedinice za koje ispunjavaju zakonske uslove.

Kako je istaknuto tokom današnje sjednice CIK-a šest političkih stranaka moraju uskladiti naziv koji će koristiti u izborne svrhe te izvršiti dopunu potpisa podrške.To su Napredna Srpska, PDP 1990, Socijalistička partija SPS, Srpska napredna stranka RS-FBiH i Srpska napredna stranka FBiH i Srpska napredna stranka 2020.

Za jednu stranku, odnosno za Snagu omladinske svijesti, utvrđeno je da je registrovana tek 17. juna i da nema pečat pravosnažnosti, pa je za ovu stranku zaključeno da treba ukloniti ove nedostatke.

Prijave četiri političke stranke su u potpunosti odbijene (zbog izrečene administrativne mjere uskraćivanja prava kandidovanja na izborima i nedostavljanja prijave u utvrđenom roku). Te političke stranke će imati pravo žalbe Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od prijema odluke.

Riječ je o strankama: Brčanski demokratski pokret Brčko distrikta, Snaga centra, Narodna stranka za Grahovo i Pokret za grad Zenicu (prijave dostavljene van utvrđenog roka, odnosno nakon 3. jula).

 

 

 

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podneseno je ukupno 379 prijava nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine.

 

 

Centralna izborna komisija je BiH ovjerila prijave za 278 nezavisna kandidata koji u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove, a dok je za 93 nezavisna kandidata ostavljen rok od dva dana od dana dobijanja obavještenja da otklone nedostatke u prijavi, odnosno do utorka.

 

 

Centralna izborna komisija BiH je ovjerila 48 nezavisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 16 nezavisnih kandidata prijedloga grupe od 40 građana i 2 nezavisna kandidata prijedloge udruženja. Za 8 nezavisnih kandidata utvrđene su nepravilnosti ili nedostaci te im je ostavljen rok do utorka, 14.07.2020. godine do 16 sati kako bi ispravili nedostatke odnosno nepravilnosti a dok je 19 prijava nezavisnih kandidata su odbačeno/odbijeno zbog neispunjavanja uslova za ovjeru.