Naslovna AKTUELNO Danas isplata januarskih penzija

Danas isplata januarskih penzija


Iz Federalnog zavoda penzionog i invalidskog osiguranje najavili su da će isplata penzija biti 5. februara kako je to do sada bila i praksa, a iako su najavili da će doći do povećanja istih, do njega za sada neće doći.

 

Iako je prema Budžetu FBiH u prošloj godini  bio planiran rast penzija za 3,5 posto, ipak je došlo do povećanja penzija za samo 2,8 posto.  Iz Saveza udruženja penzionera TK, ističu kako su penzioneri u prošloj godini bili zapostavljeni od svih. Kako navode potrebno je da dođe do izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH u članu 80 gdje se navodi da do vanrednog povećanja može doći ukoliko bruto društveni proizvod bude pozitivan dvije godine uzastopno.

 

Najniža penzija iznosi 382 KM, zagarantovana 478 KM, a najviša 2.174 KM.

 

“Tražimo da pod hitno u procedure dođe do izmejna I dopuna zakona o PIO tj da se mijenja član  80 gdje će se olakašati, ublažiti ili pojednostaviti ti kriteriji gdje neće biti uslov da dvije godine uzastopno pozitivan BDP, nego da bude samo obuhvaćen rast troškova života. Izmjene i dopune zakona su trebale da  budu gotove u oktobru i novembru prošle godine međutim zbog situacije sa  politikom  i pandemijom  do toga nije došlo. Nadamo se da neće biti upitno vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini” – rekao je Huso Halilović, predsjednik IO Saveza Udruženja penzionera TK.

 

“Na sastanku Vlade FBiH, sa premijerom   sa resornim  ministrom finansija I ministra za rad i  socijalnu  politiku i direktorom FPIO postignuti su bili dogovori i usaglašeni su bili tekstovi izmjena zakona, imamo obećanje od njih da će bez obzira na rast ili BDP doći do vanrednog usklađvanja penzija u ovoj godini.” dodao je Halilović.

 

Građani su podijeljenog mišljenja kada je u pitanju zadovoljstvo iznosom penzija, ali su svi složni oko toga da bi do povećanja penzija trebalo doći jer su troškovi života visoki.