Naslovna AKTUELNO Danas se obilježavava Međunarodni dan socijalnog rada

Danas se obilježavava Međunarodni dan socijalnog radaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona  će 19. marta obilježiti Međunarodni dan socijalnog rada, čija je ovogodišnja tema promocija važnosti ljudskih odnosa. Širom svijeta, stručnjaci socijalnog rada ujedinit će se u promovisanju važnosti izgradnje politika i praksi koje prepoznaju, njeguju i obogaćuju naše međusobno povezane odnose – za mir, ostvarenje jednakih prava svih ljudi i održivi svijet.

 

Ministarstvo na ovaj način želi ukazati na nezavidan položaj centara za socijalni rad kada su u pitanju prostorni i kadrovski uslovi za obavljanje djelatnosti socijalnog rada.Nalazi stručnog nadzora potvrđuju da većina centara ne ispunjava sve potrebne  uslove za obavljanje djelatnosti i pružanje usluga osobama u stanju socijalne potrebe. U svih 13 centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona zaposleno je ukupno 149 zaposlenika od toga je 80 stručnih radnika, a u od ovog broja samo 43 socijalna radnika i to 36 sa VSS i 7 VŠS.

 

Prema propisanim standardima na 4000 građana potreban je jedan socijalni radnik, što znači da u Tuzlanskom kantonu na 445028 stanovnika (prema popisu iz 2013.) u svim Centrima za socijalni treba da bude zaposleno ukupno 111 socijalnih radnika, odnosno nedostaje 68 socijalnih radnika. Naravno nedovoljan je broj i drugih stručnjaka, članova stručnog tima.

 

Iz resornog ministarstva napominju da, ukoliko želimo pokazati na djelu spremnost da njegujemo i gradimo politike koje podržavaju ostvarivanje jednakih prava svih ljudi trebamo to pokazati odnosom prema djelatnosti socijalnog rada i planom da povećamo broj zaposlenih socijalnih radnika i drugih profesionalaca u centrima za socijalni rad.Iznos planiranih sredstava u budžetima lokalnih zajednica na ime unaprjeđenja kadrovske strukture i uslova rada u centrima za socijalni rad bitan je pokazatelj koliko smo kao društvo svjesni važnosti djelatnosti socijalnog rada u očuvanju i poboljšanju ljudskih odnosa u porodici a i zajednici.

 

Dakle, naše ogledalo su ustanove socijalne zaštite. Učinimo više u duhu svjetske teme i „Promocije važnosti ljudskih odnosa”. Zapitajmo se koliko je naš odnos human prema građanima koji koriste socijalne usluge, prema samoj djelatnosti socijalnog rada i prema prema profesionalcima koji vrše ovu izuzetno humanu djelatnost. Upravo oni u otežanim uslovima štite prava najugroženijih građana.

 

I upravo zbog toga  svim socijalnim radnicima, zaposlenicima i saradnicima u ustanovama i organizacijama koje se bave djelatnošću socijalnog rada, kao i volonterima i humanitarnim radnicima iskazujemo izuzetno poštovanje i priznanje njihovog rada i čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada.