Naslovna AKTUELNO Danas se održava centralni skup u okviru Javne rasprave o Nacrtu Budžeta...

Danas se održava centralni skup u okviru Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Lukavac za 2021.

Načelnik Općine Lukavac Edin Delić uputio je Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Lukavac za 2021. godinu sa okvirnim planom za 2022. i 2023. godinu.

 

Javna rasprava se organizuje po mjesnim zajednicama prema utvrđenom rasporedu: 

Za područje mjesnih zajednica Devetak, Puračić, Tabaci, Dobošnica Gornja, Dobošnica Donja, Kruševica, Gnojnica i Berkovica javna rasprava je održana u petak, 8. januara 2021. godine u 17,00 sati u prostorijama MZ Gnojnica;

 

Za područje mjesnih zajednica Poljice Gornje, Poljice Donje, Prkosovići, Bikodže, Turija, Orahovica, Babice i Jaruške javna rasprava je održana u ponedjeljak, 11. januara 2021. godine u 17,00 sati u Domu kulture Prokosovići;

 

Za područje mjesnih zajednica Sižje, Krtova 1, Krtova 2, Tumare, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Milino Selo, Stupari i Panjik javna rasprava je održana u utorak, 12. januara 2021. godine u 17,00 sati u Domu kulture Tumare;

 

Za područje mjesnih zajednica Lukavac Grad, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Modrac, Bokavići, Lukavac Mjesto, Hrvati, Šikulje-Prline, Huskići i ujedno centralna javna rasprava će se održati u petak, 15. januara 2021. godine u 17,00 sati u sali JU Javna biblioteka Lukavac.

 

Nacrt Budžeta Općine Lukavac se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac www.lukavac.ba.

 

Zainteresovani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu u pisanoj formi do 15. januara dostaviti u Službu za budžet i finansije Općine Lukavac.

 

Za dodatne informacije i apliciranje dostupni su dežurni telefon 035 366 751 i e-mail [email protected]

 

 

(RTV Lukavac)