Naslovna AKTUELNO Delić: Donosimo odluke koje su dobre za našu djecu i sigurno ćemo...

Delić: Donosimo odluke koje su dobre za našu djecu i sigurno ćemo postupati ispravno

Općina Lukavac subvencionirati će autobusne mjesečne karte za učenike iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac.

 

Odluka kojom se utvrđuju posebni kriteriji koje moraju ispunjavati korisnici sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata, odnosno učenici iz socijalno ugroženih kategorija, koji se školuju izvan mjesta prebivališt usvojena je 4. aprila 2018. godine.


 

Subvencioniranje mjesečnih karata odnosi se na budžetsku 2018.godinu, i to za period: od 01. februara do 15. juna 2018. godine u iznosu od 10 000 KM i od 01. septembra do 31. decembra 2018.godine u iznosu od 10 000 KM, za koje će biti objavljeni Javni pozivi na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac (opcinalukavac.ba), na Oglasnoj ploči (Šalter sala Općine) i na RTV Lukavac. Javni pozivi trajati će 15 dana.

 

Učenici  koji ispunjavaju uslove da prate Javne pozive trebaju na vrijeme, sa potpunom traženom dokumentacijom, aplicirati  u roku.

 

Podsjećamo, Općina Lukavac je i protekle godine subvencionirala autobuske mjesečne karte za učenike iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac.

 

„ I ove godine nastavljamo sa prošle godine započetim programom subvencija za učenike iz porodica u kojim ne radi ni jedan roditelj ili koje nemaju druga primanja, osim socijalne pomoci.  Svjesni smo da mjesečna karta neku djecu dijeli od mogucnosti da se uopšte školuju.
Za razliku od nekih drugih vidova subvencije kojim se siromašna djeca markiraju i stigmatiziraju u školama, ovim programom dobit će pomoć bez dovodjenja u pitanje dostojanstva djeteta među drugom djecom“, rekao je povodom ove odluke načelnik dr. Edin Delić.

 

„Donosimo odluke koje su dobre za našu djecu i sigurno ćemo postupati ispravno“, poručio je Delić.

 

(RTV Lukavac)